"Silava" sāk izpēti par siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbru virsmas lapu koku audzēs

LVMI "Silava" | 23.02.2022

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" sākts darbs pie pētījuma "Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no koku stumbra virsmas ietekmējošo faktoru izpēte lapu koku mežos ar meliorētām un pārmitrām augsnēm" (Evaluation of factors affecting greenhouse gas (GHG) emissions from surface of tree stems in deciduous forests with drained and wet soils) (iesnieguma numurs LZP-2021/1-0137) īstenošanas.

Pētījuma mērķis ir novērtēt SEG emisijas no koku stumbra virsmas lapu koku mežaudzēs un kvantificēt mitruma režīma izmaiņu un citu faktoru ietekmi uz šīm emisijām, lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanas atbalsta instrumentus klimata izmaiņu mazināšanai, apsaimniekojot mežaudzes ar meliorētām un pārmitrām augsnēm.
http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/312

"Silava" sāk izpēti par siltumnīcefekta gāzu emisiju no koku stumbru virsmas lapu koku audzēs

Pievienot komentāru