“Rīgas Meži” sāk īstenot ilgtspējīgāku un rīdziniekiem izdevīgāku risinājumu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanā

Rīgas Meži | 12.10.2022

SIA “Rīgas Meži” galvaspilsētas parku un dārzu atkritumu apsaimniekošanas jomā ir sākuši īstenot ilgtspējīgāku un rīdziniekiem izdevīgāku risinājumu. Proti, uzņēmuma apsaimniekotajos apstādījumos savāktās lapas, nopļautā zāle, vītušās puķes u.c. bioloģiskā masa, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, tiks uzglabāta “Rīgas Mežu” izveidotajā pirmajā atkritumu kompostēšanas vietā, kas izveidota šogad. Iegūtais komposts tiks izmantots Rīgas apstādījumu zemes bagātināšanai. Šī ir Latvijā pirmā šāda veida dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vieta. Tā tapusi, sadarbojoties divām galvaspilsētas kapitālsabiedrībām – “Rīgas Meži” un “Rīgas Ūdens”, kā arī aktīvi iesaistoties pašvaldības pārstāvjiem.

Konkrētā vieta izveidota atbilstoši šā gada sākumā grozītajiem 2016. gada 13. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”. Izmainītajos noteikumos precizētas galvenās dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu izveides prasības, paredzot vienkāršotu kārtību, proti – teritorijai ir jābūt iežogotai un pie tās ir jāizvieto informācija par kompostēšanas vietas apsaimniekotāju. Pierīgā šāda vieta atrasta netālu no Vārnukroga, kur “Rīgas Ūdens” uzglabā notekūdeņu attīrīšanas procesā gūtās dūņas. Speciālisti, tajā skaitā arī Valsts vides dienests, ir pozitīvi novērtējuši jauno, galvaspilsētas tuvumā esošo bioloģiskās masas uzglabāšanas un komposta veidošanas vietu. Turklāt tā atrodas tieši blakus “Rīgas Mežu” pārziņā esošajai teritorijai, kas risina vairākus infrastruktūras un loģistikas jautājumus.

Līdz šim “Rīgas Meži” bioloģisko masu nodeva atkritumu apsaimniekotājiem. Pēc šā brīža cenām tas uzņēmumam gadā izmaksā vairāk nekā 100 tūkstošus eiro.

“Rīgas Meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “Šis projekts ir īstenots rekordtempos! Rūpīgi vērtējot uzņēmuma izdevumu pozīcijas, atklājās, ka dramatiski pieaug izdevumi par atkritumu nodošanu; tie bija vairāk nekā dubultojušies. Bija skaidrs, ka atkritumu jautājumā nepieciešami kardināli risinājumi. Sadarbībā ar “Rīgas Ūdeni” tika rasts ātrs, ilgtspējīgs un rīdzinieku maciņiem draudzīgs risinājums. Šis ir gan ekonomiski izdevīgs, gan arī ilgtspējīgs projekts. Beidzot mēs varam visiem mūsu teritorijās esošajiem bioloģiskajiem atkritumiem dot otro mūžu!”

SIA “Rīgas Ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” vadītājs Māris Zviedris: “Bioloģiskā masa, kas izaugusi no zemes vai nokritusi rudenī no kokiem lapu veidā pieder zemei un tā, protams, ir jāatgriež atpakaļ augsnē nu jau augsni bagātinoša komposta un mēslojuma veidā. Priecājamies, ka esam raduši iespēju, lai gan netieši, taču palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem dzīvot tīrā un sakoptā vidē. Saprotam un atbalstam šos procesus, jo daudzus gadus nodarbojamies ar bioloģisko dūņu apgādi lauksaimniecības zemju augsnes uzlabošanai. Ticam, ka kopīgiem spēkiem un zināšanām spēsim iedzīvināt videi draudzīgus un ekonomiski izdevīgus risinājumus ilgtermiņā.”

Pievienot komentāru