“Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedot.lv pirmo reizi kompensēs atbildīgu ceļotāju “CO₂ pēdas” nospiedumu, veidojot jaunas bērza un melnalkšņa mežaudzes

Rīgas meži | 02.10.2023

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar fondu Ziedot.lv un atbildīgiem ceļotājiem dabā pirmo reizi īstenos pavasarī uzsākto sociālās atbildības ziedojumu akciju: “Dzēs “CO pēdas” nospiedumu!” un stādīs jaunas mežaudzes.

Koku stādīšana notiks ceturtdien, 5.oktobrī, plkst. 11.00, “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā, Skujenieku mežā, Dzelzkalnu apgaitā, Ķekavas pagastā (https://ej.uz/nxyr). Pasākumā piedalīsies Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimante, SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra un atbildīgs ceļotājs Aldis Kušķis.

Mediju pārstāvji aicināti piedalīties pasākumā! Publicitātes nolūkos pasākuma laikā paredzēts fotografēt un/vai filmēt.

Jau kopš aprīļa ikviens cilvēks, bet jo īpaši ceļotāji, kuri izmanto avio lidojumus, aicināti pievērst uzmanību lidojumu ietekmei uz vidi un klimatu, kompensēt savu lidojumu radīto “CO pēdu” un ziedot līdzekļus jaunu koku stādīšanai vietās, kur vismaz pēdējos 20 gadus nav audzis mežs vai degradētās teritorijās. Šis projekts ir tapis sadarbojoties SIA “Rīgas meži”, fondam Ziedot.lv un nodibinājumam “Rīgas mežu fonds”, ar mērķi, stādot kokus, dot iespēju ikvienam ieguldīt kaut nelielu daļu klimatam svarīgu darbu veikšanā.

Šobrīd projektu ir atbalstījuši vairāk nekā 100 ziedotāji, kopā šai atbildīgajai rīcībai atvēlot vairāk nekā 3000 eiro. Par tiem 1,24 hektāros zemes tiks iestādīti augstvērtīgi 1080 bērza (‘Betula’) un 1400 melnalkšņa (‘Alnus glutinosa’) stādi, kas izaudzēti “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe”. Šī mežaudze pēc 50 gadiem būs kompensējusi 112 tonnas CO izmešu.

“Ar šo projektu mēs pārliecināmies, ka Latvijas sabiedrība ir gatava rūpēties par vidi un mūsu zemes, kā arī mūsu pēcnācēju nākotni,” saka Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta. “Atbildīga ceļošana ir viens no veidiem, kā mēs varam rūpēties par vidi šeit un tagad. Sava ceļojuma izraisīto CO izmešu dzēšana ir pienākums mūsu nākotnes vārdā. Sirsnīga pateicība pirmajiem 110 ziedotājiem, kas iesaistījušies iniciatīvā un aicinām arī ikvienu citu ceļotāju, kas izvēlas pārvietoties ar avio transportu ziedot CO pēdas dzēšanā!”

“Samazini, izmēri, kompensē – tie ir mani aicinājumi ceļotājiem,” saka šīs iniciatīvas idejas autors Aldis Kušķis. “Samazināt CO2 pēdas nospiedumu var, piemēram, ceļojot retāk, bet uz ilgāku laiku. Vai arī reģionālā lidojuma vietā izmantot prāmi vai vilcienu. Es aicinu cilvēkus ceļot atbildīgi! Tieši tāpēc tika radīts Ziedot.lv projekts, kas dod iespēju katram ceļotājam vienkārši un uzskatāmi kompensēt sevis radīto CO pēdu. Ja iepriekš par šo tika vairāk runāts, tad šobrīd ir iespēja ikvienam darīt!”

Tādēļ “Rīgas meži”, Ziedot.lv un sociāli atbildīgi ceļotāji aicina dodoties apskatīt citas valstis, darīt to atbildīgi un atvēlēt līdzekļus avio lidojumu radītās “CO pēdas” kompensēšanai! To pavisam vienkārši ir izdarīt Ziedot.lv mājaslapā: https://ej.uz/h2ov!

Iniciatīvas “Dzēs “COpēdas” nospiedumu!” autori ir pateicīgi ikvienam, īpaši avio ceļotājiem, kuri apliecinājuši savu sociālo atbildību nākotnes un pēcteču priekšā, ziedojot līdzekļus jaunu mežaudžu tapšanai!

Skaidrojums par CO emisijām

CO ir viena no siltumnīcas efektu izraisošām gāzēm, kas rodas, piemēram, sadedzinot oglekli saturošu kurināmo (ogles, naftu vai dabasgāzi), t.sk., aviosatiksmē.

Cilvēku darbības rezultātā radītais CO apjoms pārsniedz mūsu planētas absorbcijas spējas, izraisot siltumnīcas efektu un veicinot negatīvas klimata pārmaiņas. Tās aizvien biežāk un uzskatāmāk ietekmē ikvienu no mums, t.sk. nepastāvīgu un dažkārt postošu laika apstākļu veidā (vētras, ilgstošs sausums, tropiskas lietusgāzes vai siltākas ziemas un karstākas vasaras).

Šādu laika apstākļu ietekmē, piemēram, strauji savairojas dažādi kaitēkļi un to uzvedība kļūst netipiska. Jau vairākus gadus Centrāleiropā un arī Latvijas egļu mežos lielos apjomos savairojies egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus), kas ļoti apdraud Latvijā daudzus gadu tūkstošus augošās egles nākotni un meža ekosistēmu kopumā, līdz ar to arī tautsaimniecību.

“Rīgas mežu” valdes loceklis Jānis Ģērmanis stāsta: “Pasaulē šobrīd aktīvi strādā, lai samazinātu “CO pēdas” nospiedumu, lai vide kļūtu tīrāka un cilvēku darbības radītā ietekme uz dabu – mazāka. Ar šo ir nodarbināti ne tikai zinātnieki. Katru gadu arvien vairāk sociāli atbildīgu uzņēmumu izvirza sev mērķi kļūt klimatneitrāliem, kā arī aktīvi meklē iespējas, lai samazinātu gan savas darbības negatīvo ietekmi uz vidi, gan arī, lai kompensētu tās ietekmes daļu, no kuras nevar izvairīties. Šādos apstākļos ikvienam jāpārvērtē savi ikdienas ieradumi un to radītās sekas.”

J.Ģērmanis skaidro, ka ir nozīmīgi atbalstīt pasākumus, kas gan samazina, gan kompensē sabiedrības radīto negatīvo ietekmi uz vidi. Viens no veidiem, kā kompensēt “CO pēdas” nospiedumu, ir stādīt kokus. Taču, lai tā nebūtu zaļmaldināšana, nederēs, ja kokus iestādīs izcirtumos vai vietās, kur tie auguši pēdējos 20 gadus. Tādēļ ir jārada jaunas mežaudzes, kur tās nav bijušas, jāatjauno degradētas vietas vai dabas stihijās iznīcinātas mežu teritorijas.

Katra koka iestādīšana šī un nākamo projektu laikā sekmēs Eiropas Savienības (ES) apņemšanās īstenošanu – līdz 2030.gadam iestādīt trīs miljardus koku ES teritorijā.

Pievienot komentāru