"Rīgas Meži". I pusgads

Rīgas Meži | 13.08.2021

SIA “Rīgas Meži” 2021. gada pirmā pusgada finanšu pārskats liecina par uzlabojušamies uzņēmuma finanšu darbības rādītājiem. Proti, šajā laikā (2021. gada janvāris-jūnijs) uzņēmuma apgrozījums bija 9,07 miljoni eiro un peļņa 847 tūkstoši eiro (pērn attiecīgi: 9,83 miljoni eiro un 577 tūkstoši eiro). Kopš šā gada uzņēmums rūpīgi seko līdzi savai darbībai, jo īpaši finanšu plūsmai, ik mēnesi analizējot ieņēmumus, samazinot izmaksas, kā arī racionalizējot un optimizējot citas pozīcijas, tai skaitā administratīvās izmaksas – norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.

Lielākie “Rīgas Meži” ieņēmumi sešos mēnešos gūti no pārdotajiem apaļkokiem un zāģmateriāliem, attiecīgi: 5,7 un 2,9 miljoni eiro (kopā: 8,6 miljoni eiro). Tāpat šajā laikā pārdoti vairāk nekā 500 tūkstoši koku stādu, par kopējo summu 104 tūkstoši eiro.

Rūpīgi sekojot līdzi tirgū notiekošajam un pilnveidojot izsoļu noteikumus, panākts uzņēmuma vēsturē vēl nebijis rezultāts – 2021. gada sešos mēnešos pārdoto apaļkoku vidējā cena ir par 25% lielāka nekā pērn. Tāpat arī pārdoto zāģmateriālu vidējā cena, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies par 36%.  

“Jāņem vērā, ka šis laiks kokmateriālu tirgū ir īpašs – cenu svārstības pasaules tirgū ir ļoti būtiskas un bieži vien pat mēneša griezumā neprognozējamas. Līdz šim ar svārstībām esam veiksmīgi tikuši galā, gan sekojot līdzi situācijai, gan tai elastīgi pielāgojot uzņēmuma darbu. Tādēļ pirmais pusgads noslēdzies pozitīvi. Tomēr vēl priekšā ir liels darbs, lai uzlabotu gan finanšu rādītājus, gan attīstītu uzņēmumu par modernu un ilgtspējīgu kapitālsabiedrību,” stāsta A. Skudra.

Uzņēmuma finanšu rādītāji būtu labāki, ja šajā gadā nebūtu tik būtisks daļas “Rīgas Dārzi un parki” dotācijas samazinājums, ko uzņēmumam par sniegtajiem pakalpojumiem maksā pašvaldība. Lai izveidotu un apkoptu 116 dārzu un parku objektus, šogad kopumā būtu nepieciešami 3,3 miljoni eiro, no kuriem dotācija bija 1,43 miljoni eiro jeb ir nepilni 43% no nepieciešamās summas. Atlikušo summu sedz “Rīgas Meži”.

Šā brīža uzņēmuma “Rīgas Meži” galvenie risināmie jautājumi ir pilsētas mežu, dārzu un parku apsaimniekošanas filozofijas maiņa, kas balstīta labā korporatīvajā pārvaldībā, atklātībā, caurspīdībā un ilgtspējā. Piemēram, uzņēmuma Mežsaimniecības daļa, sadarbībā ar meža ekspertiem sagatavojusi uzlabojumus “Mežu apsaimniekošanas plānā 2022.–2023. gadam”, kas ilgtermiņā Pierīgas mežos paredz atvēlēt lielākas platības rekreācijai, dabas aizsardzībai un zinātnisko pētījumu veikšanai, vienlaikus būtiski ierobežojot mežizstrādi. Tas palīdzēs uzlabot arī īpašumu bioloģisko daudzveidību, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu, ko apstiprina arī uzņēmumam piešķirtie FSC un PFSC starptautiskie mežu apsaimniekošanas sertifikāti.

Savukārt daļas “Dārzi un parki” speciālisti ilgtermiņā plāno apsaimniekoto teritoriju segmentāciju un ilgtspējas uzlabošanu. Piemēram, paredzēts, ka būs puķu dobes, kurās visa gada garumā tiks mainīti stādījumi un vietas, kurās būs iekopti ilggadīgie stādījumi vai pat atjaunoti dabīgie zālāji.

Būtisku vietu uzņēmuma “Rīgas Meži” jaunajā darbības filozofijā pakāpeniski ieņem sadarbība ar nozari, pašvaldību, apkaimēm, iedzīvotājiem un izglītības iestādēm. Tādēļ uzņēmums veltīs vēl būtiskāku uzmanību vides, rekreācijas un izglītības projektu attīstībai. Tā rezultātā paredzēts palielināt rekreācijas objektu skaitu un samazināt nefinanšu mērķu sasniegšanai nepieciešamo finansējumu.

Pievienot komentāru