Par vilkiem Eiropā. Atklāta vēstule EK priekšsēdētājai U. fon der Leienai

FACE | 15.11.2023

Pēc nesen notikušajām konsultācijām saistībā ar vilkiem Eiropā FACE nosūtījusi atklātu vēstuli Eiropas Komisijas priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai, aicinot rīkoties. Vēstulē uzteikta U. fon der Leienas iniciatīva sākt apspriedes (septembrī), apkopojot jaunākos datus un informāciju par vilku populāciju un tās ietekmi, un aicināts pēc iespējas ātrāk rīkoties turpmāko pasākumu plānošanā un noteikšanā. Urzulai fon der Leienai kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājai ir iespējas un pilnvaras virzīt šo jautājumu tālāk.

Vēstuli FACE biedru vārdā parakstījis FACE prezidents Torbjorns Larsons (Torbjörn Larsson). FACE pārstāv 7 miljonus mednieku Eiropā. Viņš aicina EK priekšsēdētāju nodrošināt: ātru rīcību, lai izveidotu praktiskas pārvaldības sistēmas līdzāspastāvēšanai.

https://www.face.eu/2023/11/open-letter-to-commission-president-von-der-leyen-on-wolves-in-europe/#video

Vēstule

Vilki Eiropā – virzība lauku kopienu un dabas aizsardzības nākotnei

Cienījamā EK priekšsēdētāja!

Vēršos pie Jums kā FACE (European Federation for Hunting and Conservation) prezidents, kas pārstāv 7 miljonus mednieku Eiropā. Vēlos izteikt atzinību Eiropas Komisijai par darbu, šā gada septembrī sākot konsultācijas un apkopojot jaunākos datus par vilku populāciju un tās ietekmi. Tas ir svarīgs solis saskaņā ar šai sakarā izteiktajām Eiropas Parlamenta prasībām.

Lielais konsultāciju gaitā saņemto atbilžu skaits apliecina vilku nopietno ietekmi uz lauku iedzīvotāju kopienām. Mēs uzskatām, ka vairums respondentu iesaistījās konsultācijās, uzskatot, ka viņu viedoklis līdz šim nav sadzirdēts, iespējams, tieši šī iemesla dēļ saņemti vairāk nekā 90% atbilžu.

Tagad mēs mudinām Jūs ātri ķerties pie nākamā soļa, lai praktiski nodrošinātu atbilstošu pārvaldības regulējumu ieviešanu līdzāspastāvēšanai. Veiksmīgas pārvaldības sistēmas joprojām ir pretrunā ar Biotopu direktīvā paredzēto stingrās aizsardzības interpretāciju, kas apvienota ar neskaidrībām un grūtībām piemērot elastīgumu.

Mēs ceram, ka tiks rasti praktiski risinājumi un daži no tiem tiks ieviesti jau labu laiku pirms nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Mūsuprāt, ES ir vajadzīgs lielo plēsēju tiesību aktu kopums, lai:

1. Grozītu Biotopu direktīvas pielikumus;
2. Precizētu ES vadlīniju par stingro aizsardzību elastīgumu (piemērošanu), lai dokuments atspoguļotu stingrās aizsardzības principus un piešķirtu reālu nozīmi jūsu nesenajiem paziņojumiem, jo īpaši paziņojumam par Vilkiem Eiropā 2023. gada 4. septembrī;
3. Ieviestu jaunu pieeju vilku aizsardzības statusa novērtēšanā saskaņā ar pārrobežu ekoloģiju.

Esam Jūsu rīcībā, ja Jums būtu nepieciešama papildu informācija.

https://www.zemeunvalsts.lv/documents/view/d254c8a084d4545bd80577481aa03076/FACE+Official+Letter+Wolves+in+Europe+14.11.23.pdf
https://www.face.eu/wp-content/uploads/2023/11/FACE_Official-Letter_-14.11.23.pdf

Pievienot komentāru