“Latvijas valsts mežu” pagaidu padome izsaka neuzticību trīs valdes locekļiem. Ievēlēti pagaidu valdes locekļi

Latvijas valsts meži | 03.05.2023

2023. gada 2. maijā a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) padomes sēdē pieņemts lēmums, ka trīs LVM valdes locekļi – Jānis Lapiņš, Toms Reiziņš un Jānis Stankevičs, ir zaudējuši padomes uzticību, nespējot demonstrēt vienotu un saliedētu savstarpējo sadarbību, tādējādi radot riskus uzņēmuma labai korporatīvajai pārvaldībai, drošībai un attīstībai. Sekojoši šim lēmumam, LVM pagaidu padome nekavējoties atsauc šos uzņēmuma valdes locekļus.

LVM valdi turpinās vadīt Pēters Putniņš. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību, LVM pagaidu padome ir ievēlējusi  četrus pagaidu valdes locekļus no uzņēmuma darbinieku vidus: Valdi Kalnu, Māri Kuzminu, Daini Reķeli un Ievu Rovi.

Vienlaikus ir uzsākts a/s “Latvijas valsts meži” četru pastāvīgo valdes locekļu nominācijas process. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam, LVM valdes pagaidu locekļi ir ievēlēti uz noteiktu laiku, līdz būs noslēdzies jaunās uzņēmuma valdes nominācijas process, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu.

LVM pagaidu padomes priekšsēdētāja Zane Drinķe uzsver: “Es sagaidu, ka uzņēmums demonstrēs spēku un izturību, atgūstot sabiedrības un meža nozares uzticību uzņēmumam, īstenojot uzņēmuma rīcībā esošo stratēģisko aktīvu – zemes, meža, zemes dzīļu un citu resursu – ilgtspējīgu, efektīvu un sociāli atbildīgu apsaimniekošanu. Uzņēmuma līdzšinējam valdes priekšsēdētājam pievienojas pieredzējuši meža nozares profesionāļi no uzņēmuma darbinieku vidus, kam ir nepieciešamā kvalifikācija un pieredze, lai nodrošinātu LVM darbības nepārtrauktību un mūsdienīgu attīstību atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem.”

LVM pagaidu padomes priekšsēdētājas vietnieks Mārtiņš Līdums skaidro: “Pērn februārī Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ir strauji un neprognozējami ietekmējis situāciju ne tikai pasaulē un Latvijā, bet arī meža nozarē, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai “Latvijas valsts meži” atgūtu nozares līdera lomu un būtu stabils atbalsts visas nozares attīstībai šajā sarežģītajā laikā. Šobrīd īpaši aktuāli ir nacionālās drošības jautājumi. LVM valdei ir nekavējoties jāuzņemas atbildība, lai nodrošinātu turpmāku uzņēmuma un mežsaimniecības attīstību. Mērķi ir izaicinoši – gan uzņēmuma reputācijas atgūšanā, gan meža produktivitātes palielināšanā, gan oglekļa piesaistes jomā, gan arī inovatīvā, uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem balstītā uzņēmuma attīstībā. Vienlaikus jau šodien LVM pagaidu padome ir pieņēmusi lēmumu uzsākt nominācijas procesu, lai nodrošinātu skaidru un caurredzamu četru uzņēmuma pastāvīgo valdes locekļu atlasi un ievēlēšanu.”

“Latvijas valsts mežu” pagaidu padome izsaka neuzticību trīs valdes locekļiem. Ievēlēti pagaidu valdes locekļi

Pievienot komentāru