“Latvijas valsts meži” kategoriski noraida pārmetumus par atmežošanas darbu kavēšanu Latvijas-Baltkrievijas robežā

Latvijas valsts meži | 12.11.2022

Atsaucoties uz publiski izskanējušo informāciju, a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) kategoriski noraida pārmetumus par atmežošanas darbu kavēšanu Latvijas–Baltkrievijas robežā. Atmežošanas darbus LVM ar visaugstāko atbildību veic ar Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) saskaņotos termiņos, pilnībā izprotot un apzinoties pastāvīgā žoga izbūves nozīmi Latvijas valsts drošībai.

LVM iesaisti ar robežas izbūves darbiem saistītajā koku un krūmu novākšanā nosaka “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums”. Atbilstoši minētajam likumam ir noslēgta vienošanās starp NVA un LVM, kurā precizēta abu organizāciju sadarbība.

Likums un vienošanās paredz, ka NVA sagatavo un iesniedz LVM darba uzdevumu koku un krūmu ciršanai ārējās robežas infrastruktūras izbūvei nepieciešamajā teritorijā. LVM atmežošanas darbus var sākt tikai tad, kad ir saņemts darba uzdevums, savukārt NVA to var izsniegt tikai tad, ja NVA ir nodrošinājusi nepieciešamos zemes atsavināšanas darbus.

Termiņus darba uzdevumu izpildei arī nosaka “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums”, proti, 5. panta 4. apakšpunkts: “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” pēc šā panta trešajā daļā minētā darba uzdevuma saņemšanas divu nedēļu laikā vai citā termiņā pēc vienošanās ar Nodrošinājuma valsts aģentūru uzsāk koku un krūmu ciršanu, veic to uzskaiti, koksnes produktu izvešanu, kā arī atsavināšanu šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā”.

LVM nav pārkāpusi ne savstarpējo LVM un NVA vienošanos, ne arī “Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā” noteikto. Darbi tiek veikti maksimāli īsos termiņos, neraugoties uz nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kas būtiski ietekmē ceļu stāvokli un augsnes nestspēju, kā arī citiem darbu apgrūtinošiem apstākļiem.

“Latvijas valsts meži” kategoriski noraida pārmetumus par atmežošanas darbu kavēšanu Latvijas-Baltkrievijas robežā

Pievienot komentāru