"Latvijas valsts meži" iesaistās dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā

lvm.lv | 05.02.2021

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un vēl astoņām valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī četrām augstākās izglītības iestādēm no 2021. līdz 2028. gadam īstenos kopīgu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” jeb “LIFE-IP LatViaNature”.

Projekta ietvaros plānots izstrādāt inovatīvas pieejas, lai risinātu aktuālus dabas aizsardzības jautājumus un ieviestu “Natura 2000” teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā.

Projektā izvēlētas trīs pamata tēmas –  ES nozīmes aizsargājamie zālāji, ES nozīmes aizsargājamie meži un invazīvo jeb svešzemju sugu ierobežošana. LVM, kuru valdījumā atrodas teju puse no Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo jeb tā dēvēto Natura 2000 teritoriju, sniegs devumu darbā ar no traucējumiem atkarīgiem meža biotopiem, attālās izpētes iespēju pielietošanā meža biotopu stāvokļa novērtēšanā, dalīsies ar pieredzi ainavekoloģiskās plānošanas iespēju pielietošanā Eiropas Savienības nozīmes meža biotopu aizsardzības plānošanā, kā arī atbalstīs atsevišķus svešzemju augu sugu ierobežošanas pasākumus.

"Latvijas valsts meži" iesaistās dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā

Pievienot komentāru