“Latvijas valsts meži”: gaidāmas lielas izmaiņas uzņēmuma attīstībā

la.lv | 30.10.2020

Akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (“LVM”) padome oktobrī ir apstiprinājusi uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģiju līdz 2025. gadam. Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti “LVM” attīstības pamatvirzieni un sasniedzamie mērķi, ievērojot sabiedrības intereses.

“Neskatoties uz to, ka vidēja termiņa stratēģijas pamatā ietverti pēdējā gada laikā apstiprinātie nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos iekļautie virzieni un mērķi, kā arī valdībā plānotais “LVM” dividenžu pienesums valsts budžetam, lielākās izmaiņas uzņēmuma attīstībā vēl tikai gaidāmas.

“Latvijas valsts meži”: gaidāmas lielas izmaiņas uzņēmuma attīstībā

Pievienot komentāru