“Latvijas Finiera” ilgtspējas pārskats 2022

Latvijas Finieris | 26.10.2023

(...) “Mūsu plašajai, starptautiskajai komandai jēdzienā “ilgtspēja” ietvertā būtība ir bijusi dabiska ikdienas darbu mēraukla kopš pirmās uzņēmuma dienas. Visā vērtību ķēdē vienmēr esam tiekušies uz sabalansētu līdzsvaru starp ekonomiskā rakstura ieguvumiem, atbildīgu rīcību pret darbiniekiem un sabiedrību kopumā, kā arī rūpēm par apkārtējo vidi un tās daudzveidību. Ceram, ka šis un turpmākie ikgadējie Ilgtspējas pārskati mūsu darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem palīdzēs sniegt pēc iespējas pilnīgāku priekšstatu par koncerna darbību un tālākās attīstības fokusu,” 
saka “Latvijas Finiera” valdes priekšsēdētājs Jānis Ciems.
https://www.finieris.lv/lv/uznemums/jaunumi1/pazinojumi/%E2%80%9Clatvijas-finiera%E2%80%9D-ilgtspejas-parskats-2022

Pievienot komentāru