“Laflora” vēja parka būvniecībai nodibināts uzņēmums “Laflora Energy”

Anda Zakenfelde, Laflora | 17.05.2022

Latvijas kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmums SIA “Laflora” uzņēmējdarbības diversifikācijas ietvaros nodibinājis meitas uzņēmumu SIA “Laflora Energy”, ar mērķi samazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi nākotnē un sekmēt enerģētisko neatkarību Latvijā, būvējot sauszemes vēja parku “Laflora” Kaigu kūdras purvā. Tāpat uzstādīts 140 m augsts meteoroloģisko mērījumu masts vēja parka ražošanas produktivitātes plānošanai. “Laflora” vēja parks ar 90 MW jaudu varēs nodrošināt vismaz 5% no Latvijas kopējā elektroenerģijas patēriņa gadā un ir jau atzīts par valstiski nozīmīgu objektu Latvijas enerģētiskās neatkarības nodrošināšanai.

Jaunā uzņēmuma SIA “Laflora Energy” dibināšana ļaus nodalīt zaļās enerģijas ražošanu – lieljaudas vēja parka attīstību un nākotnē turpat plānoto saules enerģijas parku – no uzņēmuma “Laflora” pamatdarbības un citām attīstības iecerēm, piemēram, Zaļās industriālās zonas izveides. SIA “Laflora Energy” 100% kapitāldaļu īpašnieks ir tā mātes uzņēmums SIA “Laflora”.

Šobrīd tiek veikti pasākumi finansējuma piesaistei vēja parka būvniecībai, tajā skaitā Trīs jūru iniciatīva, kas ir reģiona valstu prezidentu ierosināta ekonomiskas sadarbības platforma. Investīcijas vēja parka izveidē sasniegs vairāk nekā 120 milj. eiro, turpmāk attīstot Zaļo industriālo zonu kā nosacījumu Zemgales reģiona digitālajam un tehnoloģiskajam lēcienam, investīciju apjoms pieaugs līdz pat 200 milj. eiro. Elektroenerģijas ražošanu – 300 000 MWh gadā – plānots uzsākt līdz 2025. gadam.

Tāpat sperts nozīmīgs praktisks solis vēja parka attīstībā – Kaigu kūdras purvā uzstādīts meteoroloģisko mērījumu masts 140 metru augstumā, kas ļaus precīzi noteikt vēja parka ražošanas produktivitāti. Iegūstot meteoroloģiskos datus par vēja virzienu un ātrumu, gaisa temperatūru un mitrumu dažādos augstumos ar vienas sekundes intervālu 12 mēnešu periodā, iespējams precīzi plānot vēja parka izstrādes profilu, t.i., ar kādu jaudu kādos diennakts laikos katrā sezonā vēja parks darbosies, lai sasniegtu pēc iespējas augstāku saražotās enerģijas apjomu jeb produktivitāti. Šie dati nepieciešami arī vēja turbīnu iepirkumam. Meteoroloģiskā masta uzstādīšana skatāma īsfilmā: https://youtu.be/Ur2PlQZNt_4

 

“”Laflora” vēja parks izstrādātajos kūdras ieguves laukos ļaus rekultivēt plašu purva teritoriju, tas darbosies kā “Laflora” kūdras ieguves un pārstrādes procesā radīto emisiju kompensējošs pasākums un ļaus ne tikai pašam uzņēmumam kļūt klimatneitrālam, bet attīstīt Zaļo industriālo zonu Kaigu purvā, kurā arī citi Zemgales reģiona uzņēmumi varēs ražot klimatneitrāli, izmantojot vēja enerģiju. Būtiskākais ir tas, ka vēja parka saražotā elektroenerģija palīdzēs Latvijai ātrāk atteikties no Krievijas dabasgāzes izmantošanas elektroenerģijas ražošanā un sasniegt valsts enerģētisko neatkarību, kam šobrīd būtu jābūt valsts prioritātei, izmantojot visus iespējamos vietējos resursus. Aicinu novērst birokrātiskos šķēršļus šī projekta ātrākai virzībai ne tikai vārdos, bet arī darbos, lai varam iespējami drīz uzsākt vēja parka būvniecību,” saka SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks.

Patlaban notiek vēja parka tehniskā projektēšana, lai saņemtu būvniecības atļauju, izstrādātu būvprojektu un uzsāktu būvniecību. “Laflora” vēja parkam jau pabeigts un apstiprināts ietekmes uz vidi novērtējums un saņemta Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada pašvaldību atļauja vēja parka izveidei.

Jau ziņots, “Laflora” klimatneitralitātes koncepts paredz ar vēja parkā ražoto zaļo enerģiju kompensēt esošās kūdras ieguves un pārstrādes procesā radītās emisijas, tādējādi ļaujot nākotnē turpināt un attīstīt ilgtspējīgu kūdras ieguvi un kūdras produktu ražošanu, un saglabāt esošās 290 darbavietas. Papildus vēja parka ražotā elektroenerģija ļaus izveidot Zemgales reģiona nozīmes Zaļo industriālo zonu. Tajā plānots veidot siltumnīcu kompleksus dārzeņu un meža stādu audzēšanai, piesaistīt aprites ekonomikas uzņēmumus un ražotnes ar augstu energopatēriņu ražošanas procesos, ļaujot tiem ražot klimatneitrāli, vienlaikus nodrošinot bijušo kūdras ieguves lauku rekultivāciju un radot vismaz 120 jaunas, ilgtspējīgas darbavietas.

Pievienot komentāru