Zemkopības ministrija šogad investē 22 miljonus lauksaimniecības izglītības iestāžu attīstībai

Zemkopības ministrija | 31.08.2022

Zemkopības ministrija (ZM), apzinoties zinātnes un mūsdienīga mācību procesa nozīmi, 2022. gadā lauksaimniecības nozares izglītības iestāžu – Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU), Bulduru dārzkopības vidusskolas (BDV) un LLU Malnavas koledžas (MaK) – infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai investē 22 miljonus EUR. No šīs summas vairāk kā 12 miljoni EUR tiek ieguldīti lauksaimniecības profesionālās izglītības iestāžu attīstībai.

Lai diskutētu par lauksaimniecības profesionālās izglītības izaicinājumiem un iespējām, kā tos pārvarēt, pirmdien, 2022. gada 29. augustā, Malnavā pulcējās ZM, LLU, MaK, Saeimas Latgales apakškomisijas deputāti, kā arī Latgales plānošanas reģiona un Ludzas pašvaldības pārstāvji.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Malnavā tiekoties ar ieinteresētajām pusēm, atzīmēja, ka ZM mērķis ir saglabāt ar lauksaimniecību saistītās izglītības programmas un veicināt to īstenošanas vietu attīstību. “Zemkopības ministrijas ieskatā izglītības process ir ne tikai ļoti nozīmīgs Latvijas tautsaimniecības attīstībai, tas arī prasa nozīmīgus finansiālus ieguldījumus, jo īpaši profesionālajā izglītībā, kur jauno speciālistu izglītošanai ir nepieciešami mūsdienīgi mācību līdzekļi, līdzvērtīgi tiem, kurus savā ikdienā lieto vadošie nozares uzņēmēji. Bulduru dārzkopības vidusskolas un Malnavas koledžas integrācija LLU ir bijis tālredzīgs un atbildīgs lēmums, kas sniedz iespēju piesaistīt papildus investīcijas un ļaus nodrošināt lauksaimniecības izglītības programmu pēctecību,” uzsvēra ministrs.

Pievienot komentāru