Zemkopības ministrija ar ražotājiem un tirgotājiem vienojas par trim nepieciešamiem soļiem pārtikas cenu straujā pieauguma mazināšanai

Zemkopības ministrija | 02.05.2022

(...) Lai novērstu straujo pārtikas cenu pieaugumu, zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts ar pārtikas ražotāju un mazumtirgotāju organizācijām vienojās turpināt darbu pie trīs pasākumu īstenošanas: 

1. valsts atbalsts pārtikas ražotājiem energoresursu, izejvielu un iepakojuma cenu straujā pieauguma dēļ;
2. turpināt darbu priekšlikumu sagatavošanai par PVN samazināšanu pārtikai, kas ļautu iedzīvotājiem par adekvātākām cenām iegādāties pārtiku;
3. atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai mazumtirgotājiem, jo energoresursu augstās izmaksas ievērojami skar arī mazumtirgotājus. Šobrīd Ekonomikas ministrijas izstrādātajos noteikumos par atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmumiem nav iekļauti mazumtirgotāji.
Zemkopības ministrija ar ražotājiem un tirgotājiem vienojas par trim nepieciešamiem soļiem pārtikas cenu straujā pieauguma mazināšanai

Pievienot komentāru