Zaļo organizāciju demaršs Eiropas Komisijas Ilgtspējas platformā

Frédéric Simon, EURACTIV.com | 30.04.2021

Pasaules Dabas fonds (WWF) un vairākas citas nevalstiskās organizācijas (NVO) ir nolēmušas pārtraukt dalību Eiropas Komisijas (EK, Komisija) Ilgtspējīga finansējuma platformā, protestējot pret to, ko viņi uzskata par vājiem un “nezinātniskiem” bioenerģijas un mežsaimniecības kritērijiem ES zaļo finanšu taksonomijā.

Globālā aizsardzības (saglabāšanas) grupa par šādu soli paziņoja trešdienas, 21. aprīļa, vakarā dažas stundas pēc tam, kad Komisija nāca klajā ar jaunu noteikumu kopumu, kurā sīki izklāstīti kritēriji, kas uzņēmumiem jāievēro, lai iegūtu ES videi draudzīga ieguldījuma marķējumu.

“Ar šo soli WWF protestē gan pret mežsaimniecības un bioenerģijas kritēriju samazināšanu klimata taksonomijā, gan pret procesu, kas noveda pie šiem kritērijiem,” teikts WWF paziņojumā.

Citas “zaļās” NVO, kas lēma pamest platformu, ir “Transports un vide” (T&E), “BirdLife”, Eiropas patērētāju organizācija BEUC un ECOS - vides grupa, kas atbalsta zaļo produktu standartus.

Trešdien prezentētajā Eiropas Komisijas Zaļās taksonomijas noteikumu kopsavilkumā tiek iepazīstināts ar investīciju marķēšanas sistēmu, kas līdzekļus simtiem miljardu eiro apmērā varētu novirzīt nozarēm un uzņēmumiem, kuri visai vai daļai savas darbības iegūst marķējumu “ilgtspējīgs”.

Tas attiecas uz 13 nozarēm, tostarp, atjaunojamo enerģiju, transportu, mežsaimniecību, ražošanu, ēkām, apdrošināšanu un pat mākslu, kas kopā rada gandrīz 80% ES siltumnīcefekta gāzu emisiju, paziņoja Komisija.

ES nosaka kritērijus videi draudzīgām investīcijām jaunajos “taksonomijas” noteikumos

Eiropas Komisija 21. aprīlī saskaņā ar ES Ilgtspējīga finansējuma taksonomiju prezentēja pirmo tās īstenošanas noteikumu kopumu, nosakot sīki izstrādātus tehniskos kritērijus, kas uzņēmumiem jāievēro, lai Eiropā iegūtu videi draudzīgu investīciju marķējumu.

Vides aizstāvji apgalvo, ka taksonomijas mežsaimniecības kritēriji ir pārāk vāji, jo tie kā “ilgtspējīgas” investīcijas klasificē rūpniecisko mežizstrādi, kā arī koksnes, un kultūraugu dedzināšanu enerģijas iegūšanai.

“Komisijas galīgajā mežsaimniecības un bioenerģijas taksonomijas dokumentā netiek atzītas vides problēmas, ar kurām saskaramies. Dokumenta saturu ir būtiski ietekmējusi Somijas un Zviedrijas nelīdzsvarotā lobēšana - tā ir pretrunā vides zinātnei, diskreditē taksonomiju un rada katastrofālu precedentu,” izteicies WWF ES biroja ekonomists Sebastians Godino (Sebastien Godinot).

ES patērētāju organizācija “BEUC” norādījusi, ka pēc Komisijas lēmuma iekļaut mežsaimniecību un bioenerģiju pirmajā taksonomijas noteikumu krājumā, ES taksonomija “riskē kļūt par ko vairāk, kā zaļās apvārdošanas jeb zaļmaldināšanas rīku”.

WWF kopā ar citām tā sauktajām vides aktīvistu grupām un zinātniekiem pagājušajā mēnesī nosūtīja atklātu vēstuli ES izpilddirektoram, bažījoties par it kā kā “nezinātniskiem kritērijiem” Komisijas priekšlikumā.

“Ja politika un lobēšana dominē pār zinātni, mūsu pienākums ir jūs informēt, ka būsim spiesti pārskatīt savu ieguldījumu platformā,” aktīvistu grupa rakstīja 31. marta vēstulē.

Romas kluba prezidente un viena no grupas sastāvā esošajām konsultantēm Sandrīne Diksone-Deklavē (Sandrine Dixson-Declève) norādīja EURACTIV, ka arī apsver iespēju rīkoties līdzīgi.

“Esmu informējusi Komisiju, ka gadījumā, ja netiks veiktas būtiskas izmaiņas, es atkāpšos,” viņa paudusi e-pasta komentāros EURACTIV. “Es jau kopš decembra saku, ka process vairs nav balstīts zinātnē,” viņa piebilda, paužot bažas, ka taksonomija ir pārāk politizēta.

“Pašreizējais tapušais akts ir politisks darījums. Tas nav tik slikts, kā varēja būt, bet tomēr dažās jomās tas ir nejaušs “pēdējā brīža politiskā bartera rezultāts”, nevis zinātniski un tehniski pierādījumi. Mani tas joprojām ļoti satrauc. Ja platforma veic divu gadu mokošu analīzi, un tiek iegūts tāds pat rezultāts, tā ir mana laika un zināšanu izniekošana,” viņa teica.

Taksonomijas noteikumiem jābūt “politiski pieņemamiem,” atzīst ES

Eiropas Komisija paziņoja, ka ir „informēta par NVO bažām” un ir apņēmusies pārdomāt tehnisko pārbaudes kritēriju izstrādes un noteikšanas procesa uzlabošanu.

Tomēr ES izpilddirektors aizstāvēja trešdien iesniegto priekšlikumu, sakot, ka tas ir “labākais iespējamais tiesību aktu kopums pašreiz”, ņemot vērā politisko jutīgumu attiecībā uz kodolenerģijas, gāzes un citām enerģētikas tehnoloģijām.

Taksonomijas noteikumos norādītajiem kritērijiem “jābūt zinātniski pamatotiem, izmantojamiem un politiski pieņemamiem,” sacīja Komisijas pārstāvis finanšu pakalpojumu jomā Daniels Ferijs (Daniel Ferrie). “Komisijas pienākums ir nodrošināt līdzsvaru starp šiem mērķiem, vienlaikus saglabājot ticību kritērijiem,” viņš norādīja EURACTIV e-pastā nosūtītajos komentāros.

Par mežsaimniecību un bioenerģiju ir nobažījušies ne tikai vides aizstāvji vien

Eiropas Parlamenta deputāts Paskāls Kanfins (Pascal Canfin), kas vada Eiropas Parlamenta Vides komiteju, sacīja, ka saprot NVO bažas. “NVO būtībā ir taisnība: taksonomijas priekšlikumi ir nepietiekami mežu aizsardzības ziņā,” viņš skaidroja EURACTIV intervijā pirms Komisijas galīgā priekšlikuma prezentēšanas.

Tomēr P. Kanfins atturējās vainot Eiropas Komisiju. Pēc viņa teiktā, taksonomijas mežsaimniecības kritēriji ir Zviedrijas un Somijas, kuras lielā mērā savā enerģijas patēriņā paļaujas uz biomasu un pieprasa vājākus noteikumus,“milzīgā” spiediena rezultāts.

“Komisijas pamatojums ir pragmatisks - tai ir jāizvairās no mazākuma bloķēšanas” Ministru padomē, kur tā jau pašlaik saskaras ar ES austrumu dalībvalstu pretestību attiecībā uz dabasgāzi,” sacīja Kanfins.

“Satraucoši,” viņš turpināja, “ka gan Somijā, gan Zviedrijā valdošās koalīcijas veido Zaļā un Sociāldemokrātiskā partija.

Tāpēc mēs nonākam pie diezgan mulsinoša secinājuma, ka tieši sociāldemokrāti un zaļie Somijā un Zviedrijā vājina taksonomiju. Labi darīts!”

ES taksonomijas projekts neskar bioenerģiju un mežsaimniecību

EURACTIV uzzināja, ka Eiropas Komisija nolēmusi neiekļaut lauksaimniecību, taču saglabājusi pretrunīgi vērtētos bioenerģijas un mežsaimniecības kritērijus pirmajā ierosināto ieviešanas noteikumu kopumā.

Platforma “savu darbību turpinās”, norāda ES Komisija

21. aprīlī ES finanšu pakalpojumu komisāre Mareida Makginesa (Mairead McGuiness) uzstāja, ka taksonomija ir “dzīvs dokuments”, kas “attīstīsies līdz ar zinātni un tehnoloģiju”. Mežsaimniecības un bioenerģijas noteikumu atjauninājumi tiks veikti, kad tiks ieviestas izmaiņas atjaunojamās enerģijas direktīvā, kuru paredzēts pārskatīt šī gada otrajā pusē.”

M. Makginesa aizstāvēja priekšlikumā panāktos politiskos kompromisus. “Taksonomijas bāzei ir jābūt zinātniski pamatotai, bet jūs nevarat nodalīt zinātni no reālās pasaules un reālajām bažām,” viņa teica, atsaucoties uz domstarpībām par gāzi, kodolenerģiju un mežsaimniecību. “Un tā tam vajadzētu būt, lai mēs varētu izstrādāt labāko iespējamo mehānismu, un Eiropas Savienība ne tikai šo mehānismu vadītu, bet darītu to saprotami un ticami,” viņa teica.

Eiropas Komisija saziņā ar EURACTIV joprojām izvairās no komentāriem par NVO aiziešanas no Ilgtspējīgās finanšu platformas sekām. Pagaidām nav skaidrs, vai grupai tiks uzaicināti pievienoties jauni dalībnieki, vai arī tā vienkārši turpinās darbību bez viņiem.

“Platformas darbs turpināsies, nemainot plānotos rezultātus,” sacīja ES Komisijas finanšu pakalpojumu pārstāvis Daniels Ferijs.

Padomdevēju grupa apvieno pārstāvjus no privātā un sabiedriskā sektora, kas ietver rūpniecības, akadēmiskās vides, pilsoniskās sabiedrības un finanšu nozares. Pēc ES izpilddirektora domām, tai “ir galvenā loma” vienprātības panākšanā par videi draudzīgu finansējumu, “apvienojot labāko kompetenci ilgtspējības jomā”, kas nāk no šiem dažādajiem virzieniem.

Grupas priekšsēdētājs Neitans Fabians (Nathan Fabian) norādīja ka platforma “tagad turpinās savu nozīmīgo darbu”, atbalstot Komisijas videi draudzīga finansējuma darba programmu. Komentāros, kas publicēti Twitter, viņš norādīja, ka platformai “tiek plānota pilnīga pasākumu programma” ar jauniem priekšlikumiem, lai taksonomiju attiecinātu arī uz jaunām ekoloģisko rādītāju kategorijām.

Zaļo organizāciju demaršs Eiropas Komisijas Ilgtspējas platformā

Pievienot komentāru