Wood Industry Summit. Tiešsaiste

...Eiropas valstu atbildīgie ministri un Eiropas vadošie eksperti iepazīstinās ar dažādām perspektīvām, lai veidotu meža nozares nākotni un atbalstītu pāreju uz ilgtspējīgu aprites bioekonomiku. Sākot ar meža un koksnes nozīmi un vietu, izmantojot politikas ietvaru un darbības, līdz jaunu ideju nonākšanai tirgū, pārvēršot tās dzīvotspējīgos un konkurētspējīgos produktos un pakalpojumos. Izmantojot finansējumu un uzņēmējdarbības aktivizēšanu, kokrūpniecībai ir daudz iespēju pārveidot nozari, tādējādi pārveidojot Eiropu...

Wood Industry Summit. Tiešsaiste

Pievienot komentāru