VARAM prioritātes 2024. gada budžetā

VARAM | 06.11.2023

Izskatīšanai valdībā ir iesniegts likumprojekts par 2024. gada valsts budžetu un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam, tajā paredzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kopējos izdevumus 95,6 milj. eiro. Ministrijas nākamā gada budžetā liela loma ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu attīstībai un drošībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa: “Definējot VARAM #Budžets2024 prioritātes, esam plānojuši nodrošināt labvēlīgu un modernu dzīves telpu līdzsvaroti un ilgtspējīgi attīstītā Latvijā. Strādāsim pie trīs būtiskiem virzieniem – valsts digitālā attīstība, reģionu un pašvaldību līdzsvarota attīstība, kā arī dabas kapitāla un ilgtspējīgu vides ekosistēmu pārvaldība. Piešķirtais finansējums, piemēram, ļaus būtiski attīstīt IKT risinājumus un nodrošinās sabiedrībai ērtu e-pakalpojumu pieejamību, kā arī uzlabos privātpersonu datu un publiskās pārvaldes informācijas drošību.”

Lai nodrošinātu valsts digitālo attīstību, plānoti izdevumi 1,5 milj. eiro apjomā. Ar šo finansējumu tiks nodrošināts atbalsts valsts koplietošanas un būtisko IKT risinājumu attīstībai un sabiedrībai ērtu e-pakalpojumu pieejamībai. VARAM plāno nodrošināt augsta līmeņa tehnoloģiskās ekspertīzes piesaisti valsts vienotās IKT arhitektūras izveidē un uzturēšanā, kā arī piekļūstamības prasību uzraudzības un Digitālās Eiropas programmas ieviešanā.

Kiberdrošības noturības uzlabošanai kritiskās infrastruktūras un paaugstinātas drošības IKT risinājumiem VARAM atvēlēja 1,9 milj. eiro finansējumu. Līdzekļi ir paredzēti, lai pilnveidotu Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) pārziņā esošo informācijas sistēmu kiberdrošības aizsardzību, lai nodrošinātu tajās esošo privātpersonu datu un publiskās pārvaldes informācijas drošību.

Tāpat viena no prioritātēm ir Eiropas Komisijas regulas prasību izpilde, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkal izmantošanas kārtību. Tam paredzēti 607 556 eiro.

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/varam-prioritates-2024gada-budzeta

Pievienot komentāru