Valsts meži nespēj izpildīt apaļkoksnes piegāžu saistības (ar LVM skaidrojumu)

Artūrs Bukonts, Andris Balodis | 09.09.2022

Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju asociācijas valdes loceklis – izpilddirektors Artūrs Bukonts:

Pretēji publiski izskanējušajām bažām par dramatisku mežizstrādes apjomu pieaugumu ciršanas caurmēra grozījumu dēļ no vienas puses, un cerībām par tirgū pieejamā apjoma pieaugumu koksnei, kas tiktu izmantota enerģētikā no otras puses – a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) brīdina klientus par nespēju izpildīt 3. ceturkšņa plānotās piegādes, atsevišķiem uzņēmumiem ziņojot, ka laikus netiks piegādāta pat puse no to izsolēs nopirktā apjoma.

Turklāt, kā liecina publiski pieejamā informācija, a/s “Latvijas valsts meži” negaidīti un kardināli samazinājuši ražotājiem iegādei pieejamo apaļkoksnes apjomu arī šī gada noslēdzošajā ceturksnī – piemēram, ja 3. ceturksnī bērza kamīnmalka tika piedāvāta 67 000 m3 apjomā, 4. ceturksnī tirgū ir izlikti tikai 14 500 m3.

Nešaubīgi, ka nozarē tiek spriests par potenciālajiem iemesliem un viens no galvenajiem noteikti ir LVM nespēja piesaistīt mežizstrādes pakalpojumu sniedzējus. Jau februāra sākumā, pirms pilna mēroga kara sākuma Ukrainā, mežizstrādātāji brīdināja LVM, ka izmaksu kāpums apdraud viņu iespējas pildīt noslēgtos pakalpojumu līgumus. Ja jau tobrīd dīzeļdegvielas cenas, tehnikas vienību remonta un apkopes, jaunu tehnikas vienību iegādes izmaksas un darbinieku atalgojuma pieaugums mežizstrādes pašizmaksu paaugstināja par 25-30%, sākoties karam, situācija kļuva vairākkārt sliktāka – degvielas cenas turpat vai dubultojās, bet kopējo inflāciju mēra nu jau divciparu skaitļos.

LVM šos brīdinājuma signālus nesadzirdēja un palika pie tā, ka “miera laikam” izstrādātā pakalpojumu cenu indeksācijas sistēma kaut kad “noķers” gan degvielas cenu kāpumu, gan inflāciju kopumā. Tā bija kļūda, kuras dēļ mežizstrādes pakalpojumu sniedzēji izvēlējās vairāk pievērsties darbībai privātajā sektorā, kurš, acīmredzot, ātri reaģēja uz situāciju un piedāvāja adekvātus nosacījumus.

Šī kļūda tagad maksās dārgi ne tikai pašiem LVM, bet valstij kopumā. Ņemot vērā, ka mazo un vidējo kokapstrādes uzņēmumu vidū LVM piegādes veido līdz pat 70% no to iepirktā izejmateriāla apjoma, izmaiņas izejmateriāla piegāžu plānos kokapstrādes uzņēmumiem liegs izpildīt tās saistības, kuras viņi jau ir uzņēmušies pret saviem klientiem – koksnes produktu pircējiem, kur nu vēl plānot ražošanu turpmākajos mēnešos. Papildus tam droši var teikt, ka mazais apaļkoksnes apjoms, kas būs pieejams tirgū un par kuru cīnīsies ļoti daudzi uzņēmumi, mākslīgi uzdzīs debesīs jau tā augstās apaļkoksnes sortimentu cenas, kas (nemaz nerunājot par elektroenerģijas cenām, kas mūsu gadījumā bieži ir augstākās Eiropā) tālāk liek uzdot jautājumus par mūsu ražotāju konkurētspēju eksporta tirgos un pastāvēšanu kopumā, jo globālajos tirgos daudzu koksnes produktu cenas krīt.

Šeit vietā ir neaizmirst, ka meža nozares mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti nozīmīgs darba devējs Latvijas reģionos un ienākumi cilvēkiem, kas tajos strādā, šoziem būs ļoti nepieciešami.

Aicinām LVM padomi, valdi un nozares politisko vadību meklēt nokavētu, bet tomēr izeju no šīs situācijas.

A/s “Latvijas valsts meži” skaidrojums.

LVM “Mežsaimniecība” direktors Andris Balodis uzsver:

A/s “Latvijas valsts meži” (LVM) līdz šim ir atbildīgi pildījuši, pilda un turpinās pildīt visas uzņemtās līgumsaistības, lai nodrošinātu koksnes produktu piegādi kokapstrādes un siltumražošanas uzņēmumiem Latvijā. Ņemot vērā būtiskās izmaiņas koksnes tirgos pēc Ukrainas kara sākuma, ir ievērojami palielinājies visa veida apaļkoksnes pieprasījums Latvijā, kas savukārt ir izveidojis deficītu mežizstrādes un apaļkoksnes pārvadājumu pakalpojumu pieejamībā.

Šādu strauju pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu Latvijas pakalpojumu sniedzēji nevar apmierināt tik īsā laikā, jo tirgū nav pieejama papildu mežizstrādes un koksnes transporta tehnika, un vēl jo vēl vairāk – pieredzējuši meža mašīnu operatori un kokvedēju šoferi. Radusies situācija ietekmē gan privāto mežu īpašniekus, gan arī LVM kā valsts mežu apsaimniekotāju. LVM jau no pavasara ir aktīvi piedāvājis Latvijas mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem slēgt jaunus pakalpojumu līgumus, taču piedāvājums nav bijis pietiekams. Tā rezultātā atsevišķu noslēgto piegādes līgumu izpildei ir nepieciešams vairāk laika, tomēr LVM nav bažu, ka visu līgumu ietvaros nolīgtie koksnes apjomi klientiem tiks piegādāti.

LVM arī pašlaik ir izsludinājuši vairākus jaunus mežizstrādes un koksnes transporta pakalpojumu iepirkumus, taču interese no uzņēmumu puses joprojām ir zema, tāpēc aicinām mežizstrādes uzņēmumus un to interešu organizācijas strauji veikt investīcijas gan cilvēkresursu – meža mašīnu operatoru un kokvedēju šoferu – attīstībā, gan tehnikas parka paplašināšanā.

Pievienot komentāru