Valsts meža dienests pārmaiņas ievieš pakāpeniski

Valsts meža dienests | 24.03.2022

Valsts meža dienests palēninājis plānoto pārmaiņu īstenošanas tempu, tās ieviešot pakāpeniskāk, nekā sākotnēji tika plānots. Izmaiņas iestādes struktūrā un darba organizācijā ar 2. maiju, kā ziņots iepriekš, nenotiks.

Lēmums par Valsts meža dienesta pārmaiņu pakāpeniskāku ieviešanu pieņemts pēc sarunām ar Zemkopības ministriju. Pašreiz spēkā esošais ārējais tiesiskais regulējums kontekstā ar plānotajām pārmaiņām nav viennozīmīgi interpretējams. Lai iecerētās dienesta strukturālās izmaiņas netiktu apšaubītas, ir nepieciešams grozīt ārējos normatīvos aktus – Valsts meža dienesta likumu un Valsts meža dienesta nolikumu.

“Mums kā iestādei ir jāmainās, tas ir vienīgais veids, kā atrisināt tās problēmas, uz kurām norādījuši mūsu darbinieki, klienti un sadarbības partneri. Neskatoties uz to, ka pārmaiņu ieviešana nenotiek tā, kā to sākotnēji plānojām, dienaskārtībā paliek Valsts meža dienesta darbības stratēģijā noteiktās prioritātes un mērķi. Risinājumus identificētajām problēmām, piemēram, objektīvas un vienādas attieksmes trūkumam pret klientiem visās struktūrvienībās, nevienmērīgai darbinieku noslodzei, meklēsim, pastāvot esošajai struktūrai. Viens no tuvākajā laikā veicamajiem darbiem būs vienota klientu servisa izveide, kā arī plānojam iespēju robežās mežziņus atslogot no atsevišķu pienākumu veikšanas,” uzsver Valsts meža dienesta ģenerāldirektore Aina Stašāne.

Valsts meža dienesta pārmaiņas nepieciešamas iestādes darbības stratēģijā 2021. – 2027. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai. Darbības stratēģiju apstiprinājis zemkopības ministrs, un tās izstrādē piedalījušies visi dienesta vadošie darbinieki. Turpmākajiem gadiem, kā prioritātes, Valsts meža dienests izvirzījis radīt izcilu klientu pieredzi, saņemot pakalpojumu, stiprināt dienesta kapacitāti, uzlabojot procesu un resursu pārvaldību, kā arī veicināt darbinieku profesionalitāti un motivāciju.

Pievienot komentāru