Valsts meža dienestā mainīti apmeklētāju pieņemšanas laiki

Valsts meža dienests | 06.07.2022

No 2022. gada 11. jūlija Valsts meža dienests maina mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laikus, turpmāk klātienē dienesta pakalpojumus varēs saņemt otrdienās, ceturtdienās un piektdienās. Noteikti arī ģenerāldirektora, virsmežziņu, dienesta centrālās administrācijas  un virsmežniecību speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki.

Valsts meža dienesta pakalpojumus var saņemt 29 mežniecībās visā Latvijas teritorijā. Fiziska vai juridiska persona ar iesniegumu var vērsties jebkurā no mežniecībām neatkarīgi no savas deklarētās, juridiskās adreses vai īpašuma atrašanās vietas.

Ar 11. jūliju mainās Valsts meža dienesta mežniecību apmeklētāju pieņemšanas laiki. Turpmāk klātienē pakalpojumus varēs saņemt:

otrdienās plkst. 09.00–12.30; 13.00–17.00;

ceturtdienās plkst. 09.00–12.30; 13.00–18.00;

piektdienās plkst. 09.00–12.30; 13.00–16.00.

Konkrētu apmeklējuma laiku var pieteikt iepriekš, zvanot uz attiecīgās mežniecības tālruņa numuru. Valsts meža dienests aicina klientus izmantot iespēju pakalpojumus saņemt attālināti.

Valsts meža dienestā mainīti apmeklētāju pieņemšanas laiki

Pievienot komentāru