Valdis Dombrovskis aicina Latviju "strādāt pie ekonomikas modeļa maiņas"

Arnis Kluinis, nra.lv | 26.07.2021

Ir divi būtiski svarīgi jautājumi. Pirmais - turpināt vakcinācijas kampaņas, lai stiprinātu sabiedrības noturību pret jauniem vīrusa viļņiem, No otras puses, jāturpina atbalstīt ekonomika tik ilgi, cik tas nepieciešams. ES līmenī mēs jau domājam par to, kā strādāt pie ekonomikas atjaunošanas, mobilizējot šim mērķim ievērojamus finanšu līdzekļus. Uzstādījums ir ne tikai atjaunot ekonomikas izaugsmi, bet strādāt pie ekonomikas modeļa maiņas, t.i., strādāt uz zaļo un digitālo transformāciju. Šajā kontekstā būs nepieciešamas gan strukturālas reformas, gan apjomīgas investīcijas. Šo reformu un investīciju mērķis ir panākt vienlaikus ar zaļās un digitālās transformācijas procesu arī ekonomikas konkurētspēju, piemēram, uzņemoties līderību zaļo un digitālo tehnoloģiju attīstībā un ieviešanā, gan arī pielāgot 21. gadsimta izaicinājumiem atbilstošu sociālās tirgus ekonomikas modeli. Vienlaikus ar šiem zaļās un un digitālās transformācijas un ekonomikas konkurētspējas aspektiem ir svarīgi nodrošināt arī to, lai ekonomikas atjaunošana būtu iekļaujoša, tātad nodrošinot visu, visas sabiedrības labklājību. Līdz ar to šeit ir runa par investīcijām cilvēkkapitālā, kā arī atbalsts tādām jomām kā izglītība, veselības aizsardzība un arī sociālā joma.

Valdis Dombrovskis aicina Latviju "strādāt pie ekonomikas modeļa maiņas"

Pievienot komentāru