Vai Eiropas ambiciozais kurss tiek atbalstīts visās dalībvalstīs?

Antons Seļezņovs, žurnāls “Baltijas Koks”, la.lv | 21.10.2021

Pēdējo divu gadu laikā teju katrs ar mežsaimniecību vai lauksaimniecību saistītais cilvēks vismaz reizi ir dzirdējis šo vārdu savienojumu. No vienas puses, tam ir it kā cildenais mērķis, taču pastāv viena būtiska problēma. Tā izstrādē nav iesaistīti ar divām iepriekš minētajām nozarēm saistīti cilvēki. Sekojot Austrijai, Vācijai, Somijai, arī Polijai, ir vairāki jautājumi, kā arī kritiski aizrādījumi attiecībā uz šo dokumentu. Polijā mežainums pietuvojies vienai trešdaļai no valsts teritorijas, kas procentuālā ziņā ir mazāks nekā Latvijā, taču platību ziņā sasniedz aptuveni 10 miljonus hektāru.

Atšķirībā no Latvijas Polijas mežsaimniecībā lielākā daļa mežu (aptuveni 78%) pieder valstij. Stratēģija paredz, ka īpaši aizsargājamo mežu platība sasniegs 2,5–3 miljonus hektāru, tādējādi praktiski izslēdzot mežizstrādes iespējas audzēs virs 80 gadiem.

Vai Eiropas ambiciozais kurss tiek atbalstīts visās dalībvalstīs?

Pievienot komentāru