Uzmanību! Esiet piesardzīgi!

Zemeunvalsts.lv | 18.04.2019

Ja atrodaties vilcienā vai stacijā, izdzirdot aicinājumu būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, uzreiz top skaidrs, par ko ir runa!
Ja esat meža vai zemes īpašnieks... No kā uzmanīties, no kā piesargāties?
"Stiga RM" brīdina par biotopu kartēšanas, ko plašāk pazīstam kā "dabas skaitīšanu", iespējamām sekām!

“Manuprāt, zemes ir vērtīgas, kad tās dod ražošanā un apsaimniekošanā, vai tā būtu lauksaimniecība, vai mežsaimniecība. Dabas skaitīšanas rezultātā arī mūsu zemēm nosaka liegumus. Dažas teritorijas nosauc par liegumiem, citām statuss neskaidrs. Esam saņēmuši paziņojumus ar tekstiem, kas mums neko neizsaka. Pērn Dabas aizsardzības pārvaldei prasījām, ka vēlamies piedalīties pilnīgi visu savu īpašumu apsekošanā. Atbilde: “Mēs to nevaram nodrošināt!” Daži eksperti strādājot vakaros, citi – brīvdienās un tamlīdzīgi. Ja es vēršos pie valsts pārvaldes, man jāpieņem viņu noteikumi. To pašu es vēlētos redzēt pretējā virzienā. DAP vēršas pie manis, īpašnieka, mēs varam organizēt, kurš darbinieks kurā dienā kurā apsekojamā nogabalā būs un sastaps DAP sūtīto ekspertu. Vērsāmies ar oficiālu iesniegumu DAP, ka vēlamies būt klāt, uzstājam uz to, patlaban gaidām oficiālu atbildi.”
(Intervija ar Andri Ramoliņu, uzņēmēju un meža īpašnieku 2019. gada 16. aprīlī)

Uzmanību! Esiet piesardzīgi!

Pievienot komentāru