Starpministriju sanāksme "Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas pamatnostādnes 2018.-2030.gadam"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk
– VARAM) rīko starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi
pamatnostādņu projektam “Kūdras ilgtspējīgas izmantošanas
pamatnostādnes 2018. – 2030.gadam” (VSS-1243) pirms projekta
iesniegšanas Valsts sekretāru sanāksmē.

Sanāksme notiks 2018. GADA 27. SEPTEMBRĪ PLKST. 13:00 VARAM 409.
TELPĀ (PELDU IELA 25, RĪGA, 4.ST.).

Caurlaides nodrošināšanai, lūgums informāciju par savu dalību
sanāksmē nosūtīt uz e-pasta adresi guna.engele-volkova@varam.gov.lv.

Pielikumā:
1.       Pamatnostādņu projekts “Kūdras ilgtspējīgas
izmantošanas pamatnostādnes 2018. – 2030.gadam”;
2.       1.Pielikums – Situācijas apraksts;
3.       2.Pielikums – Kūdras atradnes un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas;
4.       3.Pielikums – Vēsturiskās kūdras ieguves vietas;
5.       Ministru Kabineta rīkojuma projekts;
6.       Izziņa par saņemtajiem iebildumiem.