Seši līderības paradoksi

Signe Jansone-Lapiņa, PWC | 22.12.2021

Runājot par līderību, ir definēti seši biežāk sastopamie paradoksi, kurus apzināties vadītājiem kļūst arvien svarīgāk. Šos paradoksus var uztvert kā sistēmu, jo tie cits citu ietekmē un tiem jābūt līdzsvarā. Izcilus līderus atšķirs tieši vadītāja spēja līdzsvarot katra paradoksa abas puses. Aplūkosim šos paradoksus.

Globāli domājošs lokālists

Kā darboties pasaulē, kura vienlaikus kļūst arvien globālāka un lokālāka? Globāli domājošs: agnostiķis attiecībā pret uzskatu sistēmu un tirgus struktūru, pasaules māceklis. Lokālists: pilnībā apņēmies nodrošināt vietējā tirgus panākumus.

Godprātīgs politiķis

Kā vadīt procesus un likt visam notikt, nepazaudējot pašam sevi? Godprātīgs: saglabā godīgumu un veido uzticību visās attiecībās. Politiķis: rod atbalstu, risina sarunas, veido koalīcijas un pārvar pretestību, lai uzturētu progresu.

Pazemīgs varonis

Kā iegūt pārliecību par sevi un rīkoties neskaidros apstākļos, pazemīgi atzīstot savas kļūdas? Pazemīgs: dziļa padevība pret sevi un citiem, kā arī spēja apzināties, kad jāpalīdz un kad jāpieņem palīdzība. Varonis: izstaro pārliecību ar konkurētspējas un spēka noskaņu.

Stratēģisks izpildītājs

Kā efektīvi pildīt uzdevumus, saglabājot stratēģisko redzējumu? Stratēģisks: veic novērojumus un rod atziņas par nākotni, lai spētu pieņemt šodienas lēmumus. Izpildītājs: izcili risina mūsdienu problēmas.
Foto: Bendzhamin Everett

Seši līderības paradoksi

Pievienot komentāru