Saeima vērtēs medībām pieejamo platību un medību rīku klāsta paplašināšanu

LETA, diena.lv | 09.04.2021

...palielinoties atsevišķu dzīvnieku populācijām, ir pieauguši medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi lauksaimniecības platībās un mežā - pamatā tikko atjaunotajās platībās un jaunaudzēs.

Deputāti skaidro, ka tāpēc likumprojekts veidots ar nolūku mazināt savvaļas medījamo dzīvnieku postījumus, ceļot medību efektivitāti - samazinot platības, kurās medības ierobežotas, paplašinot medību rīku klāstu, kā arī novēršot ar informācijas ieguvi konstatētās problēmas.

Likumprojektā paredzēts atteikties no absolūta aizlieguma medīt pilsētu teritorijā - aizliegums vairs neattiektos uz tām vietām pilsētu teritorijā, kur attiecīgā pašvaldība būs atļāvusi medīt pašvaldību saistošajos noteikumos vai domes lēmumos noteiktajā kārtībā.

Aizliegumam medīt vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, rosināts noteikt papildu izņēmumus un līdz ar to arī šajās vietās varētu medīt arī tad, ja būs jāizseko ievainots medījamais dzīvnieks, kā arī, ja medību tiesību lietotāji būs noslēguši valdības regulējumam atbilstošu savstarpēju vienošanos par reģistrēta medību iecirkņa ārējām robežām.

No grozījumiem izriet, ka plānots atteikties pašlaik uz daļas no dzīvnieku medībām jeb saistībā ar daļai no dzīvniekiem attiecināto aizliegumu izmantot mākslīgus gaismas avotus dienas gaišajā laikā jeb laikā, kas nebūs dienas tumšais laiks.

Arī uz nakts redzamības tēmēkļiem ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu, kā arī siltumu uztverošiem (termāliem) tēmēkļiem turpmāk vairs neattiektos pašlaik no likuma izrietošais aizliegums tos izmantot arī diennakts gaišajā laikā. Līdz ar to arī rosināts vairs administratīvi nesodīt par siltumu uztverošo (termālo) tēmēkļu izmantošanu.

Tāpat rosināts likuma izslēgt aizliegumu medīt vietās, kur to aizliedz citi normatīvie akti. Likumā arī paredzēts noteikt, ka medību tiesību īpašnieku grupa ir medību tiesību īpašnieku apvienība, kuru medību platības atrodas blakus, un kuri noslēguši savstarpēju līgumu par kopīgu medību tiesību izlietojumu.

Deputātu virzītās izmaiņas paredz arī atvieglot meža cūku medību iespējas, izslēdzot no likuma normu, ka minimālās medību platības, kurās ir atļauts medīt meža cūkas ir ne mazāk kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes.

Saeima vērtēs medībām pieejamo platību un medību rīku klāsta paplašināšanu

Pievienot komentāru