Rit aktīvs darbs pie dabas aizsardzības projekta "LIFE IP LatViaNature"

lvm.lv | 05.03.2021

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus un darbības plānu, februārī notika pirmā LIFE Integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) sadarbības partneru tikšanās, kurā piedalījās arī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārstāvji. “LIFE-IP LatViaNature” ir līdz šim vērienīgākais projekts dabas aizsardzības jomā Latvijā.

Tikšanās laikā projekta vadības grupas pārstāvji un eksperti no projekta partneru organizācijām apsprieda 2021. gadā plānotās projekta darbības, vienojās par sadarbības principiem un pauda gatavību kopīgi rast jaunas pieejas un metodes, lai pilnveidotu bioloģiskās daudzveidības aizsardzības sistēmu Latvijā, īstenojot projektā paredzēto secīgos soļos

“LVM sadarbībā ar iesaistītajām organizācijām projekta gaitā uzlabos dabas aizsardzības sistēmas stratēģisko un ekoloģisko pārvaldību Latvijā, kas ir arī šī projekta galvenais mērķis. Vienlaikus strādāsim pie Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu ieviešanas, lai nodrošinātu un uzlabotu Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas pieejas, lai risinātu aktuālus dabas aizsardzības jautājumus

Rit aktīvs darbs pie dabas aizsardzības projekta "LIFE IP LatViaNature"

Pievienot komentāru