Pētīs jaunienācējus Latvijas laukos un viņu iekļaušanos vietējā kopienā

LLU | 15.03.2022

Turpinoties dažādiem iekšējās migrācijas procesiem Latvijas sabiedrībā, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pētnieki sāks jaunienācēju izpēti Latvijas laukos, analizēs to nozīmi demogrāfijas veicināšanā un iekļaušanos, īpašu uzmanību pievēršot arī ārvalstu studentiem kā specifiskai jaunienācēju sociālajai grupai.

Pētījums ir daļa no Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekta “Jauni risinājumi demogrāfijas un migrācijas procesu izpētē latviskas un eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai" (VPP-LETONIKA-2021/4-0002), par kura kopīgu īstenošanu vienojusies Latvijas Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un LLU.

"Līdzīgi kā citas postpadomju valstis arī Latvija jau no pagājušā gadsimta 90. gadiem saskaras ar dažādiem izaicinājumiem demogrāfijas procesos: dzimstības samazināšanos, mirstības pieaugumu un emigrāciju. Mēs zinām, ka ikvienas teritorijas attīstības priekšnosacījums ir sabiedrības kvantitatīva un kvalitatīva atjaunošanās, bet pie mums vērojama sabiedrības novecošanās un iedzīvotāju skaita samazinājums. Līdz ar to jaunu iedzīvotāju piesaiste it īpaši novados ar negatīvām demogrāfijas tendencēm ir izšķiroši svarīga," stāsta projekta LLU grupas zinātniskā vadītāja, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore Ženija Krūzmētra.
Izmantota Konsta Punkka fotogrāfija

Pētīs jaunienācējus Latvijas laukos un viņu iekļaušanos vietējā kopienā

Pievienot komentāru