Pērn kopējais pārkāpumu skaits mežā samazinājies

Valsts meža dienests | 18.06.2021

No visu 2020. gadā konstatēto pārkāpumu skaita  lielāko daļu sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 289 jeb 47,7%  no kopējā skaita,  kas ir par 67 gadījumiem mazāk nekā 2019. gadā. Koku patvaļīgas ciršanas gadījumos nelikumīgi izcirsta koksne 7 728 m3 apjomā, nodarot videi kaitējumu,  kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi, 424 761 euro apmērā.

Kopumā konstatēto meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2020.gadā meža videi nodarīts kaitējums 903 042 euro apmērā. Tajā skaitā, meža neatļautas atmežošanas rezultātā nodarītie zaudējumi bija 298 791 euro jeb 33,1%,  nelikumīgu medību un medību noteikumu pārkāpumu rezultātā radīti zaudējumi 96 320 euro jeb 10,7% apmērā, meža ugunsgrēku gadījumos – 78 652 euro apmērā jeb 8,7% un meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā – kaitējums 4 518 euro jeb 0,5%.

Pērn kopējais pārkāpumu skaits mežā samazinājies

Pievienot komentāru