Parastās egles vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē

llu.lv | 31.12.2020

29. decembrī attālināti atklātajā sēdē Oskars Krišāns aizstāvēja promocijas darbu par tēmu "Parastās egles (Picea abies (l.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē" un ieguva zinātņu doktora grādu lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnes nozarē.

Parastās egles nākotnes mežsaimnieciskā nozīme pēdējo desmitgažu laikā rietumu un centrālajā Eiropā ir pakāpeniski samazinājusies līdz ar klimata pārmaiņu izraisīto augšanas apstākļu pasliktināšanos. Prognozēts, ka eglei piemēroti augšanas apstākļi Eiropā saglabāsies tās ziemeļu daļā - boreālo un hemiboreālo mežu zonā. Tomēr arī šajās teritorijās nav izslēgta dabisko traucējumu negatīvā ietekme uz egļu nākotnes audzēm, un jau šobrīd ir vērojama vēja, patogēnu un dendrofāgo kukaiņu izraisītu bojājumu atkārtošanās biežuma un bojājumu apjoma palielināšanās, jo īpaši, vecākās audzēs ar bojātiem vai novājinātiem. Ņemot vērā egļu audžu augsto un līdz ar to ievērojamo lomu ekonomikā un oglekļa piesaistē, egles audzēšana Latvijā saglabās savu līdzšinējo nozīmi, ja mežsaimnieciskā prakse tiks pielāgota dabisko traucējumu negatīvo ietekmju prevencijai un iespējamo seku mazināšanai

Parastās egles vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē

Pievienot komentāru