Par objektīvu nepieciešamību pārskatīt valsts nodevu apmērus medību jomā

Vineta Vilcāne, Valsts meža dienests | 22.12.2021

Ar 2023. gadu paredzētas izmaiņas valsts nodevu likmēs par medību darbībām. Valsts meža dienests kā medības uzraugošā iestāde, pārvērtējot ar medību uzraudzību saistīto darbību izmaksas, secināja, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārtīgi pārsniedz spēkā esošo valsts nodevu apjomus. Pēdējo reizi ar medību darbībām saistītās nodevas pārskatītas 2009. gadā. Izmaiņas paredz nodevu palielināšanos atbilstoši to faktiskajām izmaksām, savukārt Valsts meža dienests medniekiem nodrošinās bezmaksas e-pakalpojumus. Ilgtermiņā izdevumi klientam būs mazāki, bet ieguvumu būs vairāk ne vien medniekiem, bet sabiedrībai kopumā.

Valsts nodevu iekasēšanu par medību darbībām nosaka Medību likums. Valsts meža dienestam (VMD) kā valsts pārvaldes iestādei ir noteikta kompetence medību uzraudzības jomā, kas ietver gan medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanu, gan limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanu, gan medību resursu novērtēšanu, kā arī medību procesa uzraudzību. Valsts nodeva ir maksa par sniegto nodrošinājumu medniekiem, ko saskaņā ar Medību likumu nodrošina VMD.

VMD, pārvērtējot ar medību uzraudzību saistīto darbību izmaksas, secināja, ka pakalpojumu faktiskās izmaksas vairākkārtīgi pārsniedz spēkā esošo valsts nodevu apjomus, un sniedza priekšlikumus Zemkopības ministrijai grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 “Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām” valsts nodevu apjoma pārskatīšanai. Pēdējo reizi ar medību darbībām saistītās nodevas pārskatīja 2009. gadā. Spēkā esošie izcenojumi jau sen nenosedz pakalpojumu faktiskās izmaksas, kas nav tikai dokumentu izsniegšana klientiem, bet ietver daudzus saistītos procesus. Faktisko situāciju spilgti raksturo minimālās algas un valsts nodevas par medību atļauju attiecība.

Minimālā alga 2000. gadā bija 50 LVL, valsts nodeva par medību atļauju bija 1 LVL.

Minimālā alga 2021. gadā bija 500 EUR, valsts nodeva par medību atļauju bija 1,42 EUR.

Atbilstoši minimālās algas apmēra izmaiņām, medību atļaujai 2021. gadā būtu jāmaksā 9,98 EUR.

“Esam saskārušies ar mednieku, kā arī meža īpašnieku un lauksaimnieku neapmierinātību ar noteikto limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu, arī ar trūkumiem medību resursu novērtēšanā. Lai risinātu identificētās problēmas, ir nepieciešams savākt iespējami objektīvākus, pilnīgākus datus, kas mūsdienās nav iespējams bez IT rīku attīstības. Tam savukārt ir vajadzīgas investīcijas, kur ieguvēji ilgtermiņā būs gan mednieki, gan zemes īpašnieki, jo iecerētie uzlabojumi ļaus efektīvāk un mērķtiecīgāk regulēt dzīvnieku populācijas, mazinot to nodarītos postījumus mežam, sējumiem un stādījumiem. Izprotam mednieku neapmierinātību ar strauju valsts nodevu paaugstināšanu, tomēr aicinu atcerēties, ka ar medību darbībām saistīto VMD sniegto pakalpojumu izmaksas ir būtiski augušas, un neapšaubāmi viens un tas pats pakalpojumus šodien nevar maksāt tikpat, cik pirms 20 gadiem. Tāpat aicinu raudzīties uz iecerētajām pārmaiņām kopsakarībā, piemēram, jau 2022. gadā klienti varēs bez maksas piekļūt un pieteikt vajadzīgos pakalpojumus Meža valsts reģistrā, plānojam atsevišķas medījamo dzīvnieku sugas izslēgt no limitēto saraksta, daļu no līdzekļiem plānots novirzīt Medību attīstības fondam,” uzsver VMD ģenerāldirektore Aina Stašāne.

Valsts meža dienests un Zemkopības ministrija ir uzklausījusi gan Latvijas Mednieku savienības, gan Latvijas Mednieku asociācijas viedokli un iespēju robežās mednieku nevalstiskajām organizācijām ir ticis piedāvāts kompromiss. Lai īstenoto kvalitatīvas pārmaiņas, tai skaitā VMD medniekiem spētu nodrošināt labākus pakalpojumus, nepieciešams mainīt esošo regulējumu.

Veicot izmaiņas, medniekiem būs virkne ieguvumu:

  • personīgā laika un finanšu līdzekļu ietaupījums, izmantojot e-pakalpojumus;

  • bezmaksas piekļuve informācijai Meža valsts reģistrā par medību platībām, par noslēgtajiem medību līgumiem ar meža īpašniekiem/tiesiskajiem valdītājiem, par medību resursiem, kas šobrīd ir kā maksas pakalpojums, kuru nodrošina VMD;

  • ģeogrāfiskās informācijas par medību platībām augšupielāde no Meža valsts reģistra un tās izmantošanu medību procesā;

  • iespēja iesniegt medību līgumus reģistrēšanai Meža valsts reģistrā;

  • iespēja medību dokumentāciju pieteikt un saņemt attālinātā veidā;

  • attālinātā veidā iesniegt informāciju par nomedītajiem medījamiem dzīvniekiem;

  • attālinātā veidā iesniegt informāciju par dzīvnieku nodarītiem bojājumiem mežaudzēm;

  • citi uzlabojumi, kas tiks identificēti, sadarbojoties ar medniekiem.

Iegūs arī sabiedrība un valsts. Dažādu lēmumu pieņemšanai būs pieejama kvalitatīvāka informācija par medību resursiem, varēs saņemt operatīvu informāciju par nomedītajiem medījamiem dzīvniekiem, aktuālā informācija būs pieejama jebkuram sabiedrības loceklim. Medību uzraudzība arī turpmāk notiks atbilstoši sabiedrības interesēm un uzlabosies medību drošība.
Pjēra Pellegrini foto

Pievienot komentāru