Par medījamo dzīvnieku postījumu mazināšanu. Atziņas

Latvijas valsts meži | 18.06.2021

LVMI “Silava” sanāksmē ziņoja par ikgadējā “Briežu dzimtas dzīvnieku jaunaudzēm nodarīto bojājumu monitorings” rezultātiem. Monitoringa ietvaros, uzskaitot svaigus bojājumus un dzīvnieku ekskrementus pa sugām, ik gadu tiek apsekotas ap 600 priežu, egļu un apšu jaunaudzes, kuras izvietotas visā Latvijā neatkarīgi no īpašuma piederības. Monitoringa dati rāda, ka lielā daļā jaunaudžu ir augsts stipri bojāto un iznīcināto mērķa koku skaits.

“Lai gan dati par postījumiem LVM parāda, ka to apjoms 2020. gadā ir krities un varētu secināt, ka dzīvnieku populācija ir mazinājusies, tomēr šādi secinājumi ir pāragri, jo 2019.- 2020. gada ziema pārsvarā bija bez sniega un dzīvniekiem bija pieejams lielāks barības daudzums. Aizvien pieaug teritorijas, kur kvalitatīvas mežaudzes, pat aizsargājot ar repelentiem, vairs nevar izaudzēt. Šajās teritorijās esam sākuši platību iežogošanu,” skaidro LVM Meža aizsardzības un ugunsdzēsības vadītājs Edijs Leišavnieks, atsaucoties uz “Briežu dzimtas dzīvnieku bojājumi LVM 2020. gadā”.

Par medījamo dzīvnieku postījumu mazināšanu. Atziņas

Pievienot komentāru