Papīra otrreizēja pārstrāde saistāma ar atjaunojamo enerģiju

sciencedaily.com | 25.10.2020

Izdevumā Nature Sustainability publicētā pētījuma materiāli parāda, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam pieaugs, ja... papīra otrreizēja pārstrāde turpinās balstīties uz fosilās degvielas vai fosilās enerģijas, tostarp elektroenerģijas izmantošanu. 

Pētnieki modelēja dažādas iespējamās situācijas, kā līdz 2050. gadam varētu attīstīties papīra otrreizēja pārstrāde, ja tās apjomus palielinātu; tas atstātu ietekmi uz siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjomu. Vienā no modelētajām situācijā pētnieki secinājuši: ja pārstrādātu visu pārstrādāt nepieciešamo papīru, emisijas pieaugtu par 10%, jo papīra otrreizēja pārstrāde patērē vairāk fosilās enerģijas, nekā jauna saražošana. 

Jebkurā gadījumā pētnieki secinājuši, ka SEG emisijas ļoti būtiski samazinātos, ja papīra otrreizēja pārstrāde notiktu, izmantojot atjaunojamās enerģijas resursus.

Papīra otrreizēja pārstrāde saistāma ar atjaunojamo enerģiju

Pievienot komentāru