Notikušas LVMI "Silava" direktora vēlēšanas

LVMI "Silava" | 30.06.2021

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Zinātniskās padomes 2021. gada 29. jūnija sēdē, aizklāti balsojot, par LVMI "Silava" direktoru vienbalsīgi ievēlēts mežzinātņu doktors Jurģis Jansons.

Jurģis Jansons dzimis 1973. gada 8. aprīlī Rīgā, beidzis Rīgas 64. vidusskolu. 1995. gadā ieguvis mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju, bet 1997. gadā – mežzinātņu maģistra grādu par darbu "Zemsedzes floristiskais sastāvs un daudzveidība Vesetnieku meža ekoloģiskajā stacionārā pēc pārmitro mežu hidrotehniskās meliorācijas". 2010. gadā aizstāvējis mežzinātņu doktora disertāciju "Lapu koku mežu atjaunošanās un koksnes resursi".

Darba gaitas sācis 1995. gadā Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" zinātniskā asistenta amatā sadarbībā ar habilitēto mežzinātņu doktoru Pēteri Zālīti. No 1998. līdz 1999. gadam strādājis par Valsts meža dienesta meža atjaunošanas un kopšanas sektora vadītāju, bet no 2000. līdz 2004. gadam – par mežkopības speciālistu akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" centrālajā administrācijā. Kopš 2004. gada ir Latvijas meža resursu statistiskās inventarizācijas vadītājs, kopš 2006. gada – LVMI Silava pētnieks, vadošais pētnieks. No 2007. gada februāra strādājis par LVMI Silava direktoru un direktora vietnieku.

Saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, institūta direktors īsteno iestādes vispārējo “vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu. Direktora kompetencē ietilpst zinātniskā institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās darbības nodrošināšana, kā arī Zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana.

Jurģis Jansons ir Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas loceklis, Latvijas Zinātnes padomes eksperts un mednieku biedrības "Bramaņi" valdes loceklis. No 2016. gada jūlija – a/s "Latvijas valsts meži" padomes priekšsēdētājs, bet no 2017. gada septembra – LLU Meža fakultātes ārštata profesors mežkopībā.

2015. gadā saņēmis meža nozares atzinību "Zelta čiekurs".

Pievienot komentāru