No 2024. gada plānotās izmaiņas nodokļos

LMSP | 02.10.2023

Šī gada 26. septembrī Ministru kabineta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2024.-2027.gadam”, kurā paredzētas vairākas izmaiņas nodokļu piemērošanā no 2024. gada.

Būtiskākās izmaiņas

No 2024. gada pakāpeniski paaugstināt akcīzes nodokļa likmes alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām, tabakas aizstājējproduktiem, kā arī atsevišķiem naftas produktiem, ko izmanto speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ) un brīvostās.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN):

 • noteikt, ka kredītiestādes un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji veic UIN maksājumus 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas;

 • noteikt, ka ar UIN apliekamu objektu neveido degvielas un ekspluatācijas izdevumi, kas rodas, izmantojot reprezentatīvos automobiļus, kuri ir reģistrēti uzņēmuma valdījumā vai turējumā vairāk kā 60 mēnešus;

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN):

 • noteikt, ka iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā, ja tā veikto ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 eiro;

 • noteikt, ka ar PVN neapliek biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas biedrības vai nodibinājuma noteiktu dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās un maksu par sporta nodarbību, ko sniedz šī biedrība vai nodibinājums personām, kas nodarbojas ar sportu, ja sporta sacensību vai sporta nodarbību organizēšanas mērķis nav gūt papildu ienākumus šai biedrībai vai nodibinājumam,

 • noteikt, ka ar PVN neapliek maksu par bērnu uzturēšanos bērnu nometnēs, kuru organizēšanas un darbības kārtība reglamentēta atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā;

 • noteikt, ka zaudētā parāda vērtība vienam preču vai pakalpojumu saņēmējam bez PVN ir 1000 eiro; preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana atbilstošajam preču vai pakalpojumu saņēmējam ir pārtraukta vismaz pirms trīs mēnešiem; ka preču piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir tiesības PVN summu par zaudēto parādu norādīt, iesniedzot jebkuru (kārtējo) PVN deklarāciju;

 • mainīt priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu attiecībā uz izmaksām  reprezentatīvo automobiļu degvielas un ekspluatācijas izdevumiem, precizējot ierobežojumu attiecībā uz gadījumiem, kad reprezentatīvā automašīna ir nodokļa maksātāja nepārtrauktā īpašumā vai turējumā vismaz 60 mēnešus.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN):

 • noteikt, ka ar IIN neapliek darba devēja segto mācību maksu darbiniekam par augstākās izglītības iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu mācību iestādēs, ja vienlaikus izpildīti informatīvajā ziņojumā aprakstītie nosacījumi;

 • paaugstināt ar IIN neapliekamo apmēru veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summām;

 • IIN maksātājam tajā taksācijas gada periodā, kurā tas ir arī mikouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājs, piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu;

 • paaugstināt līdz 3000 eiro gadā no IIN atbrīvoto palīdzību, kas sniegta no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas vai reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem;

 • attiecināt Pan-Eiropas privāto pensiju plānos veiktās iemaksas uz attaisnotajiem izdevumiem, pielīdzinot nodokļu režīmam, kas piemērojams iemaksām privātajos pensiju fondos;

 • noteikt kā pastāvīgu normu atbrīvojumu no IIN darba devēja kompensācijām saistībā ar attālinātu darbu un palielināt kompensācijas apmēru līdz 40 eiro.

Noteikt vienu MUN likmi 25% apmērā.

Azartspēļu nodoklis (AN):

 • paaugstināt AN likmi azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu līdz 6204 eiro par kalendāro gadu;

 • paaugstināt AN likmi ruletei un kāršu un kauliņu spēlei (par katru galdu) līdz 33 696 eiro par kalendāro gadu;

 • paaugstināt AN likmi likuma “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli” 3.panta 5.daļā minētajam objektam (interaktīvajām azartspēlēm) līdz 12% apmēram no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Plānotās izmaiņas nodokļu likumos tiks ietvertas Finanšu ministrijas sagatavotajā likumprojektā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”.

Pievienot komentāru