Mizgrauzis un egļu audžu izstrāde

vmd.gov.lv | 08.02.2021

Valsts meža dienesta ieteikums, veicot egļu audžu izstrādi.

Meža īpašniekam ir jāzina, ka,  izstrādājot egļu mežaudzes, lai neveicinātu egļu astoņzobu mizgrauža savairošanos, ir jāievēro vairāki pasākumi.

1. Pats svarīgākais – līdz aprīļa sākumam jābeidz cirsmu izstrāde egļu audzēs vai arī skuju koku audzēs, kas robežojas ar riskam pakļautām egļu audzēm, un kokmateriāli no meža jāizved līdz aprīļa vidum.

2. Līdz 15. aprīlim rekomendējam izvākt no meža arī visas šajā ziemā vēja izgāztās un nolauztās zaļās egles.

3) Laikā no 1. aprīļa līdz 1. septembrim nav ieteicams veikt kopšanas cirtes un sanitārās izlases cirtes egļu audzēs, kas vecākas par 50 gadiem (izņemot gadījumus, kad egļu audzes ir kompaktas un izolētas, kā arī atrodas ne tuvāk par 100 m no citām pieaugušām egļu audzēm – šādas audzes atļauts nocirst kailcirtē, nocērtot vienā paņēmienā  visu mežaudzi).

Lai gan aizvadītajā gadā Latvijā Egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās nebija tik masveidīga, kā tika gaidīts, tas nenozīmē, ka šogad var samazināt uzmanību, jo nav iespējams prognozēt, kāda situācija var izveidoties, jo šī kaitēkļa savairošanās intensitāte ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem.

Katram meža īpašniekam ir svarīgi apzināties bīstamākā egļu audžu kaitēkļa – egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) – apdraudējuma bīstamību. Egļu astoņzobu mizgrauzis tiek uzskatīts par agresīvāko meža kaitēkli, kas uzbrūk un iznīcina ne tikai novājinātas vai pāraugušas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja savairojies lielā skaitā. Visbiežāk mizgrauzis pastiprināti savairojas pēc vējgāzēm, taču tas var invadēt arī citādi novājinātas egļu audzes, piemēram, ja koki cietuši no uguns iedarbības, to saknes ilgi bijušas appludinātas, koki tikuši pakļauti pārlieku lielam mitrumam vai arī mitruma deficītam. Par riska audzēm tiek uzskatītas apmēram 50 gadus vecas un vecākas egļu audzes, jo mizgrauža attīstībai piemērotāki ir resnāki koki. Šo kaitēkli var sastapt arī egļu ciršanas atliekās, kas resnākas par 12 cm, taču, lai sekmīgi vairotos, mizgrauzim ir nepieciešami egļu stumbri - resnāki par 20 cm. Sausie koki nerada mizgraužu savairošanās risku. Egles ar atlupušu mizu, bet ar zaļām skujām, ir jau mizgraužu pamestas, kuras var pieskaitīt pie sausiem kokiem.

Ja līdz 1. aprīlim īpašnieks nepaspēj veikt egļu audžu izstrādi, drošāk būtu šos darbus atlikt uz rudeni. Ja audzes šķērslaukums nav mazāks par minimālo, tad sauso un vēja gāzto koku ciršanu var veikt, iesniedzot paziņojumu VMD mežniecībā.

Vairāk informācijas: Andis Purs, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs (tālr. 67222820)

Mizgrauzis un egļu audžu izstrāde

Pievienot komentāru