Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā

         

Konferences tiešraide: https://youtu.be/uNCy09c4kqI

4. Starptautiskā konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”

Daugavpils Universitāte, 2019. gada 17.oktobris

Parādes iela 1A, 130.auditorija

 

17.oktobris

10.30–17.30        Konference notiks 4 sesijās

10.30–10.40        Konferences atklāšana
Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs Māris Liopa

1. sesija Meža nozares attīstības potenciāls un tendences. Citu bioekonomikas nozaru saistība ar meža sektoru

10.40–11.00 Jānis Eglīts, LR Zemkopības ministrija "Meža sektors Latvijas ekonomikai"
11.00–11.20 Dr. hab. oec. Baiba Rivža, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija 
“Latvijas nākotne - inovatīvā mežsaimniecībā bāzētā bioekonomikā”
11.20–11.40
Dr. silv. Jurģis Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks 
“Kāpēc nevajag mainīt Latvijas mežsaimniecības kanonus un ko citu nepieciešams mainīt”

 

2. sesija Bioekonomikas nozaru sabalansēta attīstība un vides aizsardzības problēmas. Riski, kas var ietekmēt bioekonomikas nozaru attīstību nākotnē

11.40–12.00 Dr. biol. prof. Arvīds Barševskis, DU Zinātņu prorektors, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta direktors 
“Biodaudzveidība un mežsaimniecība. Kompromisu meklējumos”
12.00–12.20
Aigars Dudelis, dr. Laila Šica. AS “Latvijas valsts meži”  
“Ainavu ekoloģiskās plānošanas pieeja Latvijas valsts mežu mežsaimniecības plānošanā”

12.20–12.40                       KAFIJAS PAUZE

12.40–13.00 Guntis Vilnītis, Latvijas Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes /LOSP/ izpilddirektors 
“Lauksaimniecības nozīme Latvijas bioekonomikas nozaru kontekstā”
13.00–13.20
Dr. med. Juris Rubens, dr. Arturs Rubens
"Skuju bioresursu izmantošana un pārstrāde - zaļās ekonomikas perspektīvas"
13.20–13.40
Dr. biol. Maksims Balalaikins, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departamenta vadošais pētnieks
“Invazīvie organismi - situācija Latvijā”

13.40–15.00                    PUSDIENAS

3. sesija Mežsaimniecība un sertifikācijas sistēmas, to nozīme un ietekme uz tautsaimniecības attīstību un valstu konkurētspēju kopumā šobrīd un nākotnē. Citu Eiropas Savienības valstu pieredze

15.00–15.30

Jānis Švirksts, Sertifikācijas uzņēmuma BM TRADA izpilddirektors, sertifikācijas sistēmu auditors, Silja Pitkänen-Arte, Somijas Mežrūpniecības federācija
“Sertifikācija un ilgtspējība, interpretācijas un realitāte”

                         

4. sesija Meža un saistīto nozaru sadarbības iespēju un to attīstības paplašināšanās  atšķirīgu viedokļu kontekstā Eiropas Savienības līmenī

15.30–15.55

Mederski, P.S., Marchi, E., Chung, W., Visser, R., Abbas, D., Nordfjell, T., McEwan, A., Brink, M., Laschi, A.
“Ilgstspējīgās meža apsaimniekošanas īstenošana - teorija un prakse”
Implementation of sustainable forest operations (SFO) – theory and best practice
Prezentē: Dr. habil. Piotr S. Mederski, Poland, Poznań University of Life Sciences, Polija

15.55–16.15
Mg. silv. Ainārs Lupiķis, LVMI "Silava" 
“SEG emisiju mērījumi: pamats kūdrāju apsaimniekošanas plānošanai klimata politikas kontekstā”
16.15–16.40
Jānis Staris, AS "Latvijas Finieris"
“Zaļais dzīvesveids: domāšana jeb divkosība kā raksturīga 21.gadsimta iezīme”

 

17.00–17.45        Paneļdiskusija: vada žurnālists Māris Ķirsons / Dienas Bizness

17.45–18.00        Konferences noslēgums

Pievienot komentāru