Mežaudžu vecums ietekmē klimata pārmaiņas

Ilze Gražule, diena.lv | 21.06.2021

"Kādēļ svarīgi saprast, kas notiek vecos mežos? Šis jautājums aktualizējas saistībā ar klimata pārmaiņu mazināšanas politiku. Katrai ES valstij ir savs klimata, t. i., oglekļa piesaistes, palielināšanas un/vai emisiju mazināšanas, mērķis, arī Latvijai. Katrai piesaistītajai oglekļa tonnai (precīzāk – CO2 ekvivalentam) ir sava tirgus cena. Ja iespējams piesaistīt vairāk, nekā ir mērķis – tas var būt papildu ieņēmumu avots, ja mazāk – zaudējumu. Tādēļ svarīgi zināt, cik CO2 emisiju un piesaistes notiek Latvijā un kā piesaisti veicināt. Situāciju papildus sarežģī tas, ka tikai daļu no meža pienesuma ir iespējams attiecināt uz klimata mērķi. Līdz ar klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi arvien svarīgāks kļūst oglekļa uzkrājuma mežā raksturojums. Varētu teikt, ka katra oglekļa tonna ir no svara! Uzskaitēm jābūt precīzām, tādēļ tās pārbauda daudzi kontrolieri gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Katram skaitlim jābūt pamatotam. Meža monitoringa ietvaros mēs regulāri apsekojam mežus, iegūstam informāciju par audžu parametriem, kā, piemēram, koku dimensijām (augstums, diametrs), koku sugu izplatību, meža veselību u. c. Tos izmantojam par pamatu oglekļa uzkrājuma raksturojumam. Tomēr atsevišķos aspektos nepieciešami papildu dati, pētījumi. Viens no šādiem aspektiem ir oglekļa bilance, uzkrājums vecās mežaudzēs. Par to ir salīdzinoši maz datu ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā," saka Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava zinātniskā asistente, Eiropas klimata pakta vēstniece Latvijā Daiga Zute.

Mežaudžu vecums ietekmē klimata pārmaiņas

Pievienot komentāru