Meža pētnieki noraida ES pērn publiskoto pētījumu par mežizstrādes apjomu pieaugumu

forest.fi | 22.05.2021

Divas starptautiskā komandā strādājošas pētnieku grupas secinājušas, ka mežizstrādes apjomu pieaugums Eiropā ir neliels. Abi pētnieku grupu secinājumi ir pretēji ES Apvienotā pētījumu centra (Joint Research Centre (JRC)) ziņojumam, kas rāda 69% mežizstrādes apjomu pieaugumu. Pērn pēc minēto datu (????) publiskošanas informācija strauji izplatījās un tieši ietekmēja sarunas un strīdus Eiropas Savienībā. 

JRC mežizstrādi vērtēja, balstoties satelītattēlos, vērtējuma rezultātus publiskojot 2020. gada jūlijā (Nature). JRC versijā (tulkojumā) mežizstrāde Eiropā no 2011.-2015. gada perioda līdz 2016.-2018. gadam pieaugusi par 49%, savukārt, koksnes apjoms, kas iegūts mežos attiecīgajos laika periodos, palielinājies par 69%.

Augšminētajai Nature publikācijai iebilst pētnieku grupa Eiropas Meža institūta direktora Marka Palahi (Marc Palahi) vadībā. Secināts, ka JRC metodoloģiski kļūdījusies, nekorekti analizējot satelīta datus, piemēram, JRC pētījumā nav korekti analizēta informācija par sausuma, vēja un citu dabisku norišu ietekmētajiem mežiem, tos visus uzskatot par mežizstrādes ietekmētiem. 

Meža pētnieki noraida ES pērn publiskoto pētījumu par mežizstrādes apjomu pieaugumu

Pievienot komentāru