Meža īpašnieki lūgs valsts aizsardzību

Imants Vīksne, nra.lv | 01.05.2020

Jebkurā citā nozarē šī situācija tiktu uzskatīta par interešu konfliktu, bet ne dabas aizsardzībā. Te Eiropas fondu miljonus un Latvijas valsts obligātos līdzmaksājumus jau gadiem sadala ierobežots personu loks, un tā tiek uzskatīta par normu. Tieši Jānis Ķuze 2018. gada 30. jūlijā iebrida privātā īpašumā Neretas novada Mazzalves pagastā un konstatēja tur ligzdu. Un viņš arī pats sniedza «atzinumu par nepieciešamību veidot mikroliegumu mazā ērgļa ligzdošanas atradnes aizsardzībai». Īpašnieks Ojārs Kampa centās apstrīdēt Valsts meža dienesta lēmumu, veidot liegumu viņa īpašumā, bet veltīgi. Un tagad rūpīgi koptajā dzimtas īpašumā saimnieciski vislabākais mežs nolemts satrūdēšanai. Mikrolieguma platība ir pieci hektāri un vēl 70 hektāru buferjoslā. Tieši šobrīd mežs ir cērtamajā vecumā. Tas nozīmē, ka ģimenes finansiālie zaudējumi lēšami aptuveni 60 tūkstošu eiro apmērā. «Mūsu daudzu gadu darbs ar vienu lēmumu ir paslaucīts pagultē,» skaudri secina saimnieks. Tagad aizliegtajā zonā viņam atļauts savākt vien desmit kubikmetrus kritalu gadā un pretendēt uz simbolisku valsts kompensāciju - 160 eiro par hektāru gadā. Un to pašu valsts regulāri nemaksā. 

Meža īpašnieki lūgs valsts aizsardzību

Pievienot komentāru