Meža ekoloģija un pārvaldība. LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās zinātniskās konferences aktuālās zinātniskās tēmas sekcija "Meža ekoloģija un pārvaldība"
Vadītāji: asoc. prof. Didzis Elferts, prof. Oļģerts Nikodemus

Norises laiks: 2019. gada 1. februāris plkst. 10.00–17.20

Norises vieta: LU Dabaszinātņu Akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 1, 334. un 335. auditorija

Pievienot komentāru