Meklē Baltijā veiksmīgākos sasniegumus ilgtspējā un zaļajās inovācijās

Rimi Baltic Sustainability Awards | 21.10.2021

Lai izceltu ievērojamākos sasniegumus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanā un atainotu inovāciju augošo lomu ilgtspējā, izsludināta pretendentu pieteikšanās ilgtspējas un inovāciju balvai “Rimi Baltic Sustainability Awards”. Šis ir pirmais Baltijas mēroga ilgtspējas un inovāciju konkurss, kurā ikviens uzņēmums, iestāde, organizācija vai pārmaiņu līderis var pieteikt sasniegumus ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības veicināšanā. Pretendenti aicināti pieteikt savus sasniegumus kategorijās Ietekme uz vidiZaļās inovācijas un Vēstneši.

Balvas galvenais mērķis ir meklēt un apbalvot reālus sasniegumus un risinājumus ilgtspējas inovācijās. Organizatori informē, ka ar iniciatīvu vēlas uzņēmumiem un sabiedrībai nodot vēstījumu, ka investīcijas inovācijas procesos ir vēlamā izvēle ceļā uz savu ilgtspējas mērķus sasniegšanu. Investīcijas mārketinga aktivitātēs, kas veicina zaļmaldināšanu (greenwashing) ir ceļš, kura virzienā jāpārstāj skatīties.

“Globālās epidemioloģiskas pandēmijas fonā un “zaļās ekonomikas” priekšvakarā, atbildīgi uzņēmumi pēdējo divu gadu laikā ir ar vien vairāk pievērsuši uzmanību vides ietekmei un pasākumiem, lai šo ietekmi mazinātu. Vai tā būtu sistemātiska energoresursu pārvaldība (ūdens, enerģija, un citi), kas liek uzlabot iekšējos procesus un veikt investīcijas inovatīvos risinājumos, kas ļauj mazāk patērēt resursus, vai radīt jaunus produktus, izmantojot to atgriešanu apritē, vai samazinot pēc būtības to ietekmi uz vidi, šādi risinājumi ir balstīti ilgtermiņa domāšanā. Ir būtiski šādus piemērus atpazīt, tos novērtēt un sniegt publisku atzinību. Krīze ir katalizators uzņēmumu atbildībai – vai tā ir tikai uz papīra, vai balstīta reālos darbos. Mēs meklējam risinājumus!” uzsver korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas eksperte, CSR Latvia līdzdibinātāja Agnese Alksne-Bensone.

Lai savus sasniegumus un risinājumus kvalificētu balvai, uzņēmumi, organizācijas, jaunuzņēmumi un ikviena privātpersona var pieteikties kategorijās “Ietekme uz vidi”, “Zaļās inovācijas” un “Vēstneši”, turklāt ikviens var nominēt balvai gan savus, gan arī citu organizāciju vai cilvēku sasniegumus.

“Tehnoloģiju atbalstam un inovācijām ir būtiska loma klimata pārmaiņu mazināšanā un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir nepieciešama efektīva un aktīva uzņēmējdarbības, zinātnes un valsts pārvaldes mijiedarbība, lai rastu ilgtspējīgus un ietekmi uz vidi mazinošus risinājumus, nodrošinot gan lēmumos, gan praktiskos soļos virzību uz klimatneitralitāti, efektīvu dabas resursu izmantošanu un apsaimniekošanu, kā arī ilgtspējīgas bioekonomikas un aprites ekonomikas principu ieviešanu ikdienā. Tikai apzinoties savu ietekmi uz vidi, ieviešot inovatīvus risinājumus un mainot paradumus, mēs varam veicināt ilgtspējīgākas nozares prakses,” komentē Pasaules Dabas Fonda programmu vadītāja Elza Ozoliņa.

Uzņēmumi, organizācijas, jaunuzņēmumi un ikviena privātpersona var pieteikt savus sasniegumus kategorijās “Ietekme uz vidi”, “Zaļās inovācijas” un “Vēstneši”, turklāt ikviens var nominēt balvai gan savus, gan arī citu organizāciju vai cilvēku sasniegumus.

Kategorijā “Ietekme uz vidi” tiek meklēti biznesa procesu, produktu vai pakalpojumu uzlabojumi, kas samazina organizāciju negatīvo ietekmi uz vidi, veicina ilgtspējīgu darbību un rada ilgtermiņa pievienoto vērtību – kā, piemēram, videi draudzīgu darba apstākļu radīšana, transporta un citu risinājumu izmantošana, kā arī tehnoloģiju ieviešana ar mērķi veicināt klimatneitralitāti, videi draudzīgāks iepakojums vai pārstrādātu materiālu pielietošana. Šajā kategorijā tiks atsevišķi vērtēti lielie uzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas un valsts iestādes.

Kategorijā “Zaļās inovācijas” aicināti pieteikties uzņēmumi, kas radījuši inovācijas tieši zaļo tehnoloģiju un ilgtspējas jomā. Tajā tiks vērtētas inovācijas, kuru galvenais mērķis ir ar jaunāko tehnoloģiju un zinātnes sasniegumu palīdzību strādāt pie globālajiem ilgtspējas izaicinājumiem – no plastmasas atkritumiem līdz atjaunojamiem enerģijas avotiem. Atsevišķi tiks vērtēti uzņēmumu un jaunuzņēmumu pieteikumi.

Savukārt, kategorijā “Pārmaiņu vēstneši” tiek meklēti spilgtākie ilgtspējas līderi – cilvēki, kuri ar savu piemēru un darbību aktīvi pievērš sabiedrības uzmanību nepieciešamajām pārmaiņām, izglīto to par ilgtspējīgu dzīvesveidu un iedvesmo rīcībai. Katras valsts uzvarētājs “Pārmaiņu vēstneša” kategorijā tiks noteikts sabiedrības balsojumā, savukārt, kategorijās “Ietekme uz vidi” un “Zaļās inovācijas” uzvarētājus Baltijas mērogā noteiks starptautiska ekspertu žūrija.

Pieteikties Rimi Baltijas Ilgtspējas balvai iespējams līdz 2021. gada 5. novembrim vietnē www.balticsustainabilityawards.eu. Uzvarētāji no visām trijām Baltijas valstīm tiks paziņoti 9. decembrī, konferences “Future Forum” noslēgumā. Balvu rīko inovāciju vadības uzņēmums “Helve” sadarbībā ar galveno partneri “Rimi Baltic”, kā arī e-risinājumu uzņēmuma “Dokobit” un bankas “Citadele” atbalstu.

Pievienot komentāru