Medniekiem ir iespēja iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā

Žurnāls "Medības' | 08.06.2022

(...) Gan Zemessardze, gan Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka mednieku iesaistei visaptverošās valsts aizsardzības konceptā ir liela nozīme un potenciāls. Partneri izteica gatavību turpināt darbu un stiprināt sadarbību vairākos virzienos:

– Veicināt mednieku iesaisti valsts aizsardzībā Zemessardzes rindās vai rezerves karavīra statusā;

– Veidot Zemessardzes sadarbību ar medniekiem, kuri brīvprātīgi izteikuši vēlmi nepieciešamības gadījumā piedalīties valsts aizsardzībā.

Puses vienojās izstrādāt pasākumu plānu mednieku informēšanai par iespējām iesaistīties valsts aizsardzības spēju uzlabošanā, kā arī izveidot sistēmu, kas ļautu medniekiem, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā, sazināties ar Zemessardzi un saņemt informāciju un norādījumus par turpmāko rīcību.

Medniekiem, kuri ir gatavi brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā, tiek aicināti aizpildīt anketu: anketa šeit

Aizpildītā anketa jānoūta uz e pastu: esizemessargs@mil.lv

Latvijas Mednieku savienība uzņemsies mednieku informēšanu par mednieku iespējām iesaistīties Zemessardzē, savukārt Zemessardze uzņemsies informatīvu pasākumu vadīšanu. Sākotnēji četru Zemessardzes brigāžu (Kurzemes, Latgales, Rīgas un Vidzemes) atbildības rajonu centros, vēlāk pēc nepieciešamības bataljonu atbildības rajonos, sagatavojot apmācību materiālus un veicot brīvprātīgo mednieku apmācību jautājumos, kas saistīti ar visaptverošu valsts aizsardzību.

Medniekiem ir iespēja iesaistīties valsts aizsardzības spēju stiprināšanā

Pievienot komentāru