Mednieki un sportisti iestājas pret nepamatotiem aizliegumiem

latma.lv | 07.07.2020

Šī bija viena no tām reizēm, kad visas medniekus un sporta šāvējus pārstāvošās organizācijas bija vienojušās par kopīgu nostāju, pārstāvot lielāko daļu Latvijas mednieku: svina munīcija ūdensputnu medībās būtu aizliedzama, bet iestājās pret konkrēto Eiropas Komisijas priekšlikumu, izceļot vairākas būtiskas problēmas, kas kavētu šī priekšlikuma efektīvu ieviešanu dzīvē, prasību izpildi un vēlāk arī kontroli.

Starptautiskie nolīgumi un konvencijas ir attiecināmi uz svina munīcijas izskaušanu mitrājos. Taču Eiropas Komisija (EK) neņemot vērā ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūras) pārbaudes ziņojumā norādītajam EK vēlas ieviest arī 100 metru buferzonas ap mitrājiem, kas jau vairāk sevī neietver mitrājus un nav dabā reāli konstatējamas un izmērāmas. Tāpat ir arī problēmas ar mitrāju definīciju, kas vārda vistiešākajā nozīmē attiektos arī uz pielijušu pļavu, pārplūdušu grāvi un pat strūklaku.

Klātesošās mednieku un sporta šāvēju organizācijas norādīja uz to, ka iepriekš nav bijusi diskusija par to, vai svina munīcijas aizliegumi attiecināmi arī uz šautuvēm. ECHA pārbaudes ziņojumā nav izsmeļošas informācijas par svina munīcijas aizlieguma ietekmi uz šautuvēm. Šautuvju pārstāvji norādīja uz faktu, ka šis aizliegums varētu apdraudēt šaušanas sporta nākotni – disciplīnas, kurās šauj uz māla šķīvīšiem.

Pievienot komentāru