Maldināšana? Soli pa solim. Rokasgrāmata uzņēmējiem

Swedbank, zemeunvalsts.lv | 15.06.2021

zemeunvalsts.lv komentārs

Jo vairāk vārdu "zaļš" sarunvalodā lietos politiķi, jo mazāk gribēsies domāt, ka runa ir par ko "zaļu", pieņemsim, priežu jaunaudzi, ne normatīviem, ierobežojumiem, noteikumiem, finansēšanu, projektiem, ziņojumiem, procentiem... Ja klimata politiku nenoteiktu politiķi, aiz kuru patiesām vai nepatiesām domām stāv... Kas? Zemes apsaimniekotājs vai naudas turētājs?

No uzņēmējiem domātās rokasgrāmatas pārsteidz pirmais citāts (lūdzu, skatīt zemāk), kur koncentrējies viss, ko pēdējos gados sabiedrībai vēlas iestāstīt, jo tas skan it kā tīkami. Vai "zaļumu"patiesi panāksim ar: "Viss taču ir slikti" līmeņa politiku, droši vien nav jautājums Latvijas lauksaimniekiem un mežsaimniekiem. Bet fakts, ka acīmredzamās nepatiesas informācijas lamatās var iekrist pazīstami uzņēmumi, izbrīna gan.

“Saskaņā ar 2019. gada Latvijas ziņojumu Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes dzīvotņu un sugu aizsardzības stāvokli tikai 10% dzīvotņu un 41% sugu Latvijā, kas apdzīvo dažādas ekosistēmas  mežus, purvus, ūdeņus , ir labvēlīgā stāvoklī. Šie dati par dzīvās dabas stāvokli noteikti nav uzskatāmi par apmierinošiem rādītājiem. Līdz šim aprites ekonomikas iedzīvināšana nav bijusi sekmīga. Piemēram, atkritumu pārvaldībā mēs atpaliekam no ES vidējā līmeņa. Mīts  “Latvija ir zaļākā valsts pasaulē”  ir traucējis vides un klimata jautājumu attīstību. Tas bieži tiek izmantots kā atruna vai pat maldināšana  mēs jau tā esam zaļi! Tādējādi lēmumu pieņemšanā var tikt pievērtas acis uz standartu vai jaunu vides noteikumu ieviešanu.”

“Caur banku finansētajiem projektiem banku ietekme uz klimatu un vidi ir ievērojami nozīmīgāka nekā to individuālais sniegums. Tāpēc no mums tiek gaidīts, ka bankas ietekmēs ilgtspējīgu izaugsmi, finansējot tādas ekonomiskās aktivitātes, kas veicina biznesa transformāciju, un vienlaikus atturoties no finansējuma piešķiršanas klimata politiku vājinošiem mērķiem.”

Vienlaikus ar diskusijām par klimata pārmaiņām plaši tiek lietots ilgtspējas jēdziens. Ilgtspējīga attīstība saskaņā ar ANO definīciju tiek skaidrota kā attīstība, kas “nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.”

Soli pa solim. Rokasgrāmata uzņēmējiem

  Dalīties Facebook

Pievienot komentāru