Leiena intervijā "Delfi": Latvijas meža nozares nozīmīgumu ņemam vērā

Andris Kārkluvalks, delfi.lv | 10.08.2021

Pastāv bažas, ka trūcīgākie par Eiropas zaļā kursa mērķiem maksās vairāk. Trūcīgākajiem ir vecākas automašīnas, piemēram, vidējais transportlīdzekļu vecums Latvijā ir 13,5 gadi, viņi dzīvo zemākas kvalitātes mājokļos. Valsts atbalsts dabai draudzīgāku automašīnu iegādei vai māju renovācijai viņiem nav pieejami. Kā jūs nodrošināsiet, ka zaļais kurss padara dzīvi labāku ikvienam?

Eiropas zaļā kursa pamatprincips ir apturēt globālo sasilšanu un izstrādāt jaunu izaugsmes stratēģiju, kuras pamatā ir dekarbonizēta aprites ekonomika, kas nodrošina darbavietas un iespējas visiem, vienlaikus samazinot emisijas un aizsargājot dabu. Mūsu galvenā prioritāte ir – lai zaļā pārkārtošanās pēc iespējas ātrāk un taisnīgāk dotu labumu visiem.

Es pilnībā apzinos šo nozaru nozīmi Eiropā un īpaši Latvijā. Esiet droši, ka tas ir ņemts vērā meža stratēģijā, ar kuru mēs iepazīstinājām Eiropas zaļā kursa ietvaros. Es uzskatu, ka mēs varam panākt līdzsvaru starp dalībvalstu atbildību un ES līmeni.

Mums jāpielāgo Eiropas meži jaunajiem apstākļiem – ekstremāliem laikapstākļiem un lielai nenoteiktībai, ko radījušas klimata pārmaiņas. Tāpēc šajā stratēģijā mēs izklāstījām redzējumu un konkrētus pasākumus mežu kvantitātes un kvalitātes palielināšanai Eiropas Savienībā.

Leiena intervijā "Delfi": Latvijas meža nozares nozīmīgumu ņemam vērā

Pievienot komentāru