Kurzemē atrasta liela Eiropā retas sūnas atradne

Dabas aizsardzības pārvalde | 27.11.2021

Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Ventspils novada Ugāles pagastā uzgājusi Latvijā ļoti retas un īpaši aizsargājamas sūnu sugas zaļās buksbaumijas Buxbaumia viridis jaunu atradni. Retās sugas atradumu apstiprinājusi arī Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu pētnieku grupa. Turklāt vecos egļu, bērzu mežos esošā atradne ir lielākā (vairāk nekā 70 atsevišķi fiksētas vietas vienuviet) un izcilākā šobrīd zināmā šīs sugas atradne mūsu valstī.

Zaļā buksbaumija ir ļoti sīks, pāris milimetrus liels sūnaugs. Tas kļūst pamanāms, kad piemērotos apstākļos kāta galotnē attīstās līdz 2 cm garš sporogons. Suga ir reta un apdraudēta visā Eiropā. Tādēļ tā ir iekļauta Eiropas Biotopu direktīvas 2. pielikumā, kas atradņu aizsardzībai nosaka veidot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.

Suga ir sastopama uz stipri sadalījušās koksnes. Tā ir tikai viena no retajām sugām, kuras pastāvēšanai ir būtiski saglabāt kritalas mežos. Kopumā Latvijā ir apzinātas ap 100 šīs sugas atradnes, no kurām vairākums, līdz šim konstatētas Gaujas Nacionālajā parkā.

Kurzemē atrasta liela Eiropā retas sūnas atradne

Pievienot komentāru