Klimatam draudzīga mežsaimniecība: trūkstošais posms

sciencedirect.com | 07.05.2020

• Klimatam draudzīgai mežsaimniecībai jāpalielina oglekļa piesaiste un jānodrošina mežu noturība

• Šai politikai jālīdzsvaro koksnes ieguve, bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un ekosistēmu pakalpojumi

• Šai politikai jāatrod īstais un pareizais līdzsvars starp īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem

Klimatam draudzīga mežsaimniecība: trūkstošais posms

Pievienot komentāru