Kā Šaujamieroču regulas pārskatīšana ietekmēs ieinteresētās puses

FACE | 22.09.2023

2023. gada 20. septembrī Eiropas Parlamenta deputāte Simona Šmīdtbauere (Simone Schmiedtbauer, Austrija, EPP), Eiropas Parlamenta grupas “Bioloģiskā daudzveidība, medības, lauku apvidi” priekšsēdētāja, sadarbībā ar FACE Eiropas Parlamentā rīkoja pasākumu “Kā Regulas 258/2012 par šaujamieroču importa, eksporta un tranzīta pasākumiem pārskatīšana ietekmēs ieinteresētās puses”.

Tika apspriestas iespējas un problēmas saistībā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu pārskatīt Reg. 258/2012 “ES Šaujamieroču regula”; tas pašlaik tiek apspriests Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejā (INTA). Regulas pārskatīšanai ir vairāki mērķi; no vienas puses, nepieciešamība palielināt drošību, importējot un eksportējot šaujamieročus uz ES. No otras puses, šaujamieroču likumīgas tirdzniecības atvieglošana, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un samazinātu uz uzņēmējiem un šaujamieroču īpašniekiem attiecīnāmo administratīvo slogu.

Atklāšanas runā S. Šmīdtbauere norādīja: “Ir svarīgi, lai tiesību akti būtu skaidri un saskaņoti un neradītu nevajadzīgu apgrūtinājumu tiem, kam šie tiesību akti ir adresēti, šajā gadījumā – medniekiem, sportistiem un uzņēmējiem”.

EP deputāte Anna Mišela Asimakopoulou (Anna-Michelle Asimakopoulou, Grieķija, EPP), runājot par attiecīgo jautājumu, uzsvēra: “Tiek lēsts, ka ES civiliedzīvotājiem pieder ap 35 miljoniem nelegālu šaujamieroču, tāpēc ir ļoti svarīgi rīkoties, lai šo bīstamo problēmu risinātu. Tai pašā laikā ir jānodrošina, lai šī rīcība nenotiktu uz likumīgo lietotāju un īpašnieku rēķina un neradītu viņiem nevajadzīgu slogu”.

Eiropas Sporta šaujamieroču ražotāju asociācijas (ESFAM) ģenerālsekretārs Olivers van Herstrātens (Olivier Van Herstraeten) atgādināja: “Šaujamieroču importa, eksporta un tranzīta regulēšana ir ļoti svarīga, lai cīnītos pret to nelikumīgu tirdzniecību; šo mērķi mēs pilnībā atbalstām. Tomēr noteikumiem jābūt samērīgiem, efektīviem un konsekventiem, neradot nozarei papildu birokrātisko slogu”. O. van Herstrātens informēja par vairākām problēmām, kas saistītas ar galīgā lietotāja sertifikātu civilo šaujamieroču eksporta gadījumā, importa atļauju un šaujamieroču marķēšanu importam ES un eksportam uz citiem tirgiem.

Visas sporta šaušanas, medību, šaujamieroču kolekcionēšanas, tirdzniecības un nozares asociācijas ar Eiropas Šaušanas sporta foruma (ESSF) starpniecību ir vienojušās par nostāju attiecībā uz šīs regulas pārskatīšanu.

Pievienot komentāru