Jauna lietotne “Mednis” datu ievākšanai par meža dzīvnieku populāciju

Zemnieku Saeima | 01.02.2022

Sadarbojoties Latvijas zinātniekiem, mežsaimniecības, lauksaimniecības un mednieku organizācijām, kā arī konsultējoties ar Valsts meža dienestu, ir izstrādāts digitāls rīks – lietotne “Mednis”. Tā ļaus medniekiem un zemes īpašniekiem fiksēt kvalitatīvu informāciju par medījamiem dzīvniekiem. Šī informācija ļaus novērtēt populāciju stāvokli un dzīvnieku izplatību, kā arī dos pamatu izsvērtu lēmumu pieņemšanai par turpmāko populācijas apsaimniekošanu.

“Mednis” ir unikāla Latvijā radīta lietotne, kas ir savienota ar Valsts meža dienesta (VMD) informācijas sistēmu “Meža valsts reģistrs” un dod iespēju ievākt datus par medījamiem dzīvniekiem, to klātbūtnes pierādījumiem, reģistrēt postījumus un tuvā nākotnē arī reģistrēt nomedīšanas faktu. Šāda kvalitatīvi ievākta informācija veicinās medību resursu izmantošanu, saglabāšanu un regulēšanu optimālā līmenī, vienlaicīgi mazinot postījumu un zaudējumu riskus mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs, kā arī samazinot medniecības administratīvo slogu.

Līdz šim Latvijā nebija speciāla rīka, kurš ļautu attālināti reģistrēt un iesniegt pierādāmu informāciju par medījamo dzīvnieku novērojumiem, nomedīšanas faktu un nodarītajiem postījumiem. Latvijā ir ap 22 tūkstoši aktīvu mednieku, 70 tūkstoši lauksaimnieku un 135 tūkstoši privāto meža īpašnieku, kuri līdz šim nav bijuši iesaistīti šādu datu ievākšanā. Tas ir savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanai nepieciešamo datu ievākšanā neizmantots potenciāls – ap 227 tūkstoši lietotāju varēs sniegt ticamu informāciju par medījamiem dzīvniekiem.
Foto: Donal Boyd

Jauna lietotne “Mednis” datu ievākšanai par meža dzīvnieku populāciju

Pievienot komentāru