Izstāde “Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas” Arhitektūras muzejā

km.gov.lv | 01.10.2020

Latvijas Arhitektūras muzejā no 1. oktobra skatāma izstāde “Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas”.

Šodien runāt par ilgtspēju ir aktuāli. Tomēr cik daudzi no tiem, kas piesauc ilgtspējību, saprot, ko šis jēdziens nozīmē praktiskajā dzīvē un reālos piemēros? Ziemeļvalstis vienmēr piederējušas pasaules līderiem ekoloģisko jautājumu jomā. Izstādē iekļauti 30 aktuāli risinājumi mūsdienīgai pilsētvidei, ko radījuši Ziemeļvalstu arhitekti un inženieri.

Vecāka gadagājuma cilvēku vientulība, applūdušas pilsētas, piesārņots gaiss… Tās ir tikai dažas urbanizācijas radītās problēmas, ar ko sastopas mūsdienu pilsētas un to iedzīvotāji.

Izstāde iztirzā 5 tēmas, kas saistītas ar ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem – iedzīvotāju fizisko un garīgo labklājību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, drošu un videi draudzīgu transportu, gaisu piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu un atkritumu pārvēršanu vērtīgā resursā. Šī izstāde apliecina, ka pilsētu problēmas un to risinājumi ir saistīti ar visiem ANO Ilgstpējīgas attīstības mērķiem, īpaši akcentējot 11. mērķi - padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas.

Izstāde “Ziemeļvalstu ilgtspējīgās pilsētas” Arhitektūras muzejā

Pievienot komentāru